Menu

Mindeord for C.C. Nielsen


Det er med dyb sorg, at vi i Nordatlantisk Hus har modtaget nyheden om at C.C. Nielsen er død. Vores tanker går til hans hustru Bente og hans familie.

C. C. Nielsen var et kendt ansigt, en værdsat ven og en hel central person i Nordatlantisk Hus, som han var dybt involveret og engageret i som bestyrelsesmedlem og Islandsk konsul.

Som Islandsk konsul engagerede han sig fra starten i arbejdet med at få et Nordatlantisk Hus i Odense. C.C. Nielsen var med i styregruppen for Nordatlantisk Hus gennem hele etableringsfasen, og senere da huset var en realitet, var han aktiv i bestyrelsen, og en vigtig drivkraft når det kom til at definere det nyetablerede, nordatlantiske mødesteds vision og profil.

Med sin personlige viden og interesse for de nordatlantiske lande sammenlagt med hans kærlighed til Odense medvirkede han til, at Nordatlantisk Hus og Byens Ø blev centrum for oplevelser på havnen.

C.C. Nielsens menneskelige og ligetil facon bragte ham i øjenhøjde med alle grupper i Nordatlantisk Hus. Ikke mindst var han værdsat af de nordatlantiske foreninger og en væsentlig støtte og opbakning for dem.

Vi kommer alle til at savne C.C. Nielsen som et dygtigt bestyrelsesmedlem, en vigtig sparringspartner, men først og fremmest som vores gode ven.

Claus Houden
Formand for Nordatlantisk Hus

});