Menu

Ny bestyrelsesformand i Nordatlantisk Hus

Nordatlantisk Hus har valgt ny bestyrelse. Den nye formand for bestyrelsen er byrådsmedlem Claus Houden, der har været politisk aktiv for venstre gennem flere år, som gruppeformand og byrådsmedlem i Odense samt medlem af By- og Kulturudvalget.

Claus Houden afløser fhv. rådmand Steen Møller på posten som formand. Steen Møller, der har været med i arbejdet omkring Nordatlantisk Hus helt fra starten, fortsætter som medlem af bestyrelsen. Redaktør Benny Nybo er udpeget som næstformand.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er nyt medlem Søren Windell udpeget af Odense Byråd, direktør CC Nielsen og Sára Tummassardóttir der er udpeget af de Nordatlantiske Foreningers brugerråd. 

});