Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Nyt fra uddannelses-vejlederne Sådan søger du uddannelse og SU Sådan søger du bolig Bogtilskud Praktiske oplysninger Skat Coaching Studenterrådgivning Lektiehjælp Rejser Fællesspisning Efterskole Efterskoletræf Efterskolini atuartut For efterskolerne Kontaktfamilie Praktikophold og job Færdiguddannede 2017
 

Efterskole

Det Grønlandske Hus i Odense er kontaktsted for alle grønlandske efterskoleelever i region Syddanmark.
I forbindelse med, at eleverne kommer til Danmark i august, modtager uddannelsesvejlederne undtagelsesvis de elever, hvor familien eller kontaktfamilien ikke kan følge / transportere eleven til efterskolen.

 

 Adresseændring og sygesikringskort

 

 Kontaktfamilien eller efterskolen skal sørge for adresseændring  for efterskoleeleven hos  Borgerservice således, at efterskoleeleven får et sygesikringsbevis samt et blåt sygesikringsbevis til brug for rejser udenfor Danmark med efterskolen.

 

Erhvervsvejledning

Det Grønlandske Hus yder hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaer til Grønland, inden ansøgningsfristen for videre uddannelse 1. marts. Eleverne samles og vejlederne viser, hvor man kan hente informationer om uddannelsesmuligheder, ansøgningsskemaer og ansøgningsfrister. Vejlederen hjælper med at udfylde ansøgningsskemaerne, men det er sidste ende de enkelte forældresansvar at hjælpe eleven med den endelige ansøgning og afsendelse af denne. Efterskolerne skal bruge den samme tid på de grønlandske elever som der bruges på de danske elever.

 

Hjemrejse

Huset står også for at arrangere støtteberettigede elevers hjemrejse efter endt ophold. I januar sender vi rejserekvisitioner ud til efterskolerne. Når rekvisitionerne er udfyldt, returnerer skolen dem, hvorefter rejserne bestilles hos Grønlands Rejsebureau. Når først rejsen er bestilt, kan datoen kun ændres ved dispensation. Der ydes også dækning til billet ifm dødsfald og alvorlig sygdom ved nærmeste familie, hvis dette kan dokumenteres. 

Samtale

Hvis der opstår problemer kan vejlederen og evt. én af Husets socialkonsulenter tage ud og snakke med eleven og evt. kontaktlærer / kontaktfamilie om, hvordan problemet kan løses. Eleven kan desuden altid henvende sig i Det Grønlandske Hus i huset åbningstid.

Kontakt os

Forældre er velkomne til at ringe eller sende e-mail til Huset. Huset skal altid orienteres om evt. skift af efterskole eller kontaktfamilie.
Her er der nogle links fra Sprogcentrets hjemmeside. 
Sprogcentret (dansk)
Sprogcentret (grønlandsk)   
 

Kontakt uddannelsesvejlederne

Mette Lund
ml@dgh-odense.dk


Marianne B Jensen
mbj@dgh-odense.dk


Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C
6613 7085

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH