Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Nyt fra uddannelses-vejlederne Sådan søger du uddannelse og SU Sådan søger du bolig Bogtilskud Praktiske oplysninger Skat Coaching Studenterrådgivning Lektiehjælp Rejser Fællesspisning Efterskole Efterskoletræf Efterskolini atuartut For efterskolerne Kontaktfamilie Praktikophold og job Færdiguddannede 2017
 

For Efterskolerne

Det Grønlandske Hus er kontaktsted for de grønlandske efterskoleelever.

Sparringspartner

Efterskolerne kan kontakte Huset i tilfælde af, at en grønlandsk efterskoleelev har problemer. Vi vil gerne inddrages i problemløsningen og kommer, hvis det skønnes nødvendigt, også ud til jer på efterskolen for at udrede problemstillingen.
Der er store kulturforskelle mellem Grønland og Danmark på en række områder. Som kontaktlærer kan man have behov for at drøfte dette med én, der kender til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund. Husets vejledere fungerer meget gerne som sparringspartnere for efterskolerne i relation til grønlandske efterskoleelever, i det omfang der er behov for det.
Se også Efterskoleforeningens hjemmeside.

Økonomi

Ved evt. manglende betaling fra forældrene for opholdet, kontaktes Sprogcenteret i Sisimiut. Det er også her tilskuddet fra Selvstyret indhentes. Økonomien mellem kontaktfamilie og forældre er en sag mellem de to parter.

Mere viden til eleverne?

Husets kultur- og informationsmedarbejder kommer gerne til jeres efterskole og holder foredrag/undervisning om Grønlandsrelaterede emner. Emnerne aftales direkte med kultur- og informationsmedarbejderen.

 

 

Præsentation af Grønland

Power point præsentation af Grønland - beregnet for efterskolerne:

 

Se præsentation:


Efterskole PDF


  
 

Kontakt uddannelsesvejlederne
 
Mette Lund
ml@dgh-odense.dk
 
Marianne B Jensen
mbj@dgh-odense.dk

 
Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C
6613 7085

 

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH