Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Nyt fra uddannelses-vejlederne Sådan søger du uddannelse og SU Sådan søger du bolig Bogtilskud Praktiske oplysninger Skat Coaching Studenterrådgivning Lektiehjælp Rejser Fællesspisning Efterskole Efterskoletræf Efterskolini atuartut For efterskolerne Kontaktfamilie Praktikophold og job Færdiguddannede 2017
 

Kontaktfamiler

Krav om kontaktfamilie

Alle grønlandske efterskoleelever med støtte fra Grønlands Selvstyre skal have en kontaktfamilie mens de er i Danmark. Man bør overveje den geografiske afstand fra kontaktfamilien til efterskolen, da man ikke kan forvente at kontaktfamilien kan deltage aktivt i elevens ophold, hvis familien befinder sig langt væk fra efterskolen. Hjemmestyret dækker ikke for transportudgifter til kontaktfamilien. Det er kontaktfamiliens ansvar at hente og bringe eleven til og fra den nærmeste lufthavn, ved ankomst og afrejse til Grønland. Der kan dog laves aftale med Det Grønlandske Hus bl.a. ifm. modtagelsesweekender. Se mere på www.oqaatsit.gl vedrørende kontrakt og det at være kontaktfamilie.

Kontaktfamiliens rolle

Kontaktfamilien er elevens ’familie’ og det er vigtigt, at kontaktfamilien tager dette ansvar alvorligt. Eleven kommer måske ’hjem’ til kontaktfamilien flere gange om måneden. Man skal regne med, at eleven i ferier og højtider ikke har andre steder at tage hen end til kontaktfamilien. Det vil sige, at man har et ekstra barn, at tage sig af. Dette skal man være klar over, når man indgår en kontaktfamilieaftale med forældre til en kommende efterskoleelev.

Aftaler med elevens forældre

Når man indgår en aftale om at være kontaktfamilie er det vigtigt at få snakket med forældrene om transportudgifter til og fra kontaktfamilien, elevens lommepenge, evt. om forældrene skal betale noget for elevens mad, tøjvask og bad i forbindelse med besøg. Det er vigtigt, at man aftaler om eleven f.eks. må ryge eller hvornår han/hun skal være hjemme om aftenen, hvor ofte eleven kan komme på besøg o.l.

Aktiv deltagelse

Deltagelse i arrangementer på efterskolen vil være en god idé, da det giver eleven vished om, at kontaktfamilien tager ansvar, og indgår i netværket omkring eleven sammen med skolen og med Det grønlandske Hus.

Kontakt uddannelsesvejlederne

Husets uddannelsesvejledere kan kontaktes af forældre/værger og kontaktfamilien i tilfælde af problemer. Hvor samarbejdet med kontaktfamilien ikke går, kan vi ikke ’overtage’ eleven, da aftalen er indgået mellem forældre/værger og kontaktfamilien. Det er forældrenes og den nuværende kontaktfamilies ansvar at finde en ny familie. Når en ny familie er fundet, hjælper vi gerne med udfyldelse af kontaktfamilieformular og fremsendelse af denne til relevante parter. Huset skal altid orienteres om skift af kontaktfamilie. Husk altid at læse betingelserne på kontaktfamilieformularen. Er der brug for en ny kontaktfamilie kan man henvende sig til de grønlandske foreninger. Det Grønlandske Hus formidler ikke kontakt til nye kontaktfamilier.

 

Se PowerPoint præsentation til kontaktfamilier

 


 

  
 

Kontakt uddannelsesvejlederne

 

Mette Lund

ml@dgh-odense.dk

 

Marianne B Jensen

mbj@dgh-odense.dk

 

Nordatlantisk Promenade 1

5000 Odense C

6613 7085

 

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH