Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Nyt fra uddannelses-vejlederne Sådan søger du uddannelse og SU Sådan søger du bolig Bogtilskud Praktiske oplysninger Skat Coaching Studenterrådgivning Lektiehjælp Rejser Fællesspisning Efterskole Praktikophold og job Færdiguddannede 2017
 

Nyt fra uddannelsesvejlederne

 

Rets-og psykologhjælp

 

Retshjælp Odense kan fås mange steder. Vi har kontakt til denne: http://www.advokatdickmeiss.dk/retshjaelp/ som du måske i første omgang kunne forhøre dig hos.

 

Vedr. Psykolog samtaler skal du kontakte din egen læge for henvisning. I Danmark ydes der tilskud fra Den Offentlige Sygesikring hvis din egen læge skønner, at du befinder din i en krise, samt tilhører en af nedenstående grupper:

• Røveri-, volds- og voldtægtsofre - der kan også være tale om vidner hertil, eller andre indirekte ofre.

• Trafik- og ulykkesofre. Ved trafikofre- eller ulykkesofre forstås den eller de direkte involverede, samt eventuelle indirekte involverede.

• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. Det kan også omfatte selve det at få diagnosen alvorlig/invaliderende sygdom.

• Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. Ved pårørende forstås normalt den nærmeste familie.

• Pårørende ved dødsfald, inklusive forældre til et dødfødt barn.

• Personer, der har forsøgt selvmord.

• Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

• Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.

• Personer med let til moderat depression, fra 18 år.

• Personer med let til moderat angstlidelse, herunder OCD (tvangslidelser), mellem 18 og 38 år.

Herudover er det som udgangspunkt et krav, at du bliver henvist inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp. Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed, med undtagelse af grupperne: incest/seksuelle overgreb mod personer under 18 år, depression eller angst.

Din læge vil typisk ikke anbefale en bestemt psykolog, så du skal selv finde en psykolog – det betyder til gengæld, at du selv frit kan vælge mellem alle de psykologer i hele landet, der har aftale med sygesikringen (også kaldet psykolger med ydernummer). Brug søgefunktionen i Psykologbogen til let at finde en psykolog, hvor du kan bruge din henvisning fra lægen her

Når du har valgt en psykolog, ringer du til pågældende for at aftale en tid. Psykologen kan hente din lægehenvisning frem elektronisk. Der kan være lang ventetid hos nogle psykologer, og du bestemmer selv, om du vil vente på en ledig tid, eller finde en anden psykolog. Hvis kort ventetid er vigtig for dig, så kan du bruge søgefunktionen ”ventetider” i Psykologbogen her

Prisen for psykologkonsultation, når du bruger din henvisning, er 383,00 kr. for første konsultation og 319,00 kr. for følgende konsultationer. Du kan højst få tilskud til 12 samtaler. Personer med let til moderat depression eller angst, herunder OCD (tvangslidelser), kan efter genhenvisning fra egen læge modtage yderligere 12 samtaler med tilskud. Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling after samme retningslinjer.

Hvis du skifter psykolog gælder henvisningen fra din læge stadig. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen. Med en lægehenvisning kan du frit vælge, hvilken psykolog tilknyttet sygesikringen (også kaldet psykolog med ydernummer), der ønskes behandling hos.

 

Se mere på http://www.psykologbogen.dk/viden/psykologhjaelp-med-laegehenvisning/

 

Du har som studerende med særydelser fra Grønlands Selvstyre ret til at få egenbetalingsdelen til Psykologsamtaler via sygesikringspsykolog henvisning refunderet af os.

 

Lønsedler fra USF

www.usf.gl lukker 1. januar 2016, og i den forbindelse kan lønsedler nu hentes på www.sullissivik.gl hvor du skal bruge en NemID kode. Har du ikke NemID kode kan du få sådan en ved at henvende dig til borgerservice eller banken. Du kan stadig bruge linket her på siden hvor du vælger lønsedler, der vil den automatisk stille om til Sullissivik, men fra 1. Januar skal du ind på www.sullissivik.gl for at hente dine lønsedler.

 

 

SU og Særydelser

 

Statens Uddannelsesstøtte  (SU) kan søges af alle danske statsborgere (herunder grønlændere) på www.su.dk . For dem der ikke har ret til SU, vil der fortsat kunne bevilges månedlig stipendium fra Selvstyret. Dette gælder også for dem der er under 20 år. Du kan også søge om transporttilskud via SU.
Har du en bevilling fra Selvstyret kan du søge om skattefradrag , dette søges gennem dit skattekontor, se skat. 

Vær opmærksom på at SU er forudbetalt. For at kunne ansøge SU skal du have NemID. NemID kan bestilles på www.nemid.nu eller ved personligt fremmøde i kommunerne. Ved fremmøde skal du medbringe grønlandsk eller dansk pas eller en anden form for gyldig legitimation.

Med NemID skal du logge på www.nemkonto.dk, for at registrere din bankkonto som NemKonto og derefter på www.eboks.dk for at få støttemeddelelse. På www.ungdomskort.dk kan du ansøge om rabat til transport.

 

Har du spørgsmål om din SU eller har brug for at få vejledning skal du kontakte SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. Uddannelsesvejlederne i De Grønlandske Huse kan vejlede om og bevilge særydelser. Uddannelsessøgende under 20 år på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, uddannelsessøgende på ikke SU-berettigede uddannelser og uddannelsessøgende, der ikke er SU støtteberettigede, kan søge om månedlig stipendium fra Grønlands Selvstyre.

 

Særydelser er ydelser bevilget fra Selvstyret der  kan søges via Det Grønlandske Hus såsom:

- Frirejser ifm. studiestart, årlige feriefirrejser, afbrud, sygdom- og dødsfaldsrejser, praktikrejser og hjemrejser
- Udlæg af indkvarteringsudgifter i forbindelse med påbegyndelse, afbrydelse eller afslutning op til 3 uger (særlige vilkår)

- Deltagerudgift i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning
- Dækning af lægeordinerede medicinudgifter og behandling til lægelig dokumenteret kronisk sygdom
- Dækning af udgifter til akut tandbehandling efter godkendelse
- Tilskud til bøger
- Engangslån 

 

Opgavecafe

Har du  brug for hjælp til opgaver eller fremlæggelser er der i Cafe Allu om torsdagen mulighed for at få hjælp. I Cafeen er der 2 frivillige du kan kontakte mellem 15.00-17.00

 

Nyt om bestilling af den årlige feriefrirejse


Du kan i udgangspunktet kun få feriefrirejser hvis du ved studiestart har fået en studiestartsrejse. Feriefrirejse ydes tidligst 9 måneder efter studiestart medmindre du starter i perioden 1/11 til 31/1 hvor du kan få en feriefrirejse 5 mdr. efters studiestart.


Det er klart, at man selvfølgelig kun kan rejse, når man ikke har undervisning. Man skal følge sin skolegang og være studieaktiv.

Billetter skal være bestilt senest 4 uger før afrejsedatoen, og du skal aflevere et udfyldt ansøgningsskema om rejse til din uddannelsesvejleder senest samme dag, som du bestiller din ferierejse. Du finder ansøgningsskemaet om rejse www.sunngu.gl


Alle øvrige betingelser for rejsen skal også være opfyldt. Det gælder for alle studerende, at hvis uddannelsen afsluttes inden den 1. december, kan man ikke få en ferierejse. For studerende på klippekortet gælder det, at man på ansøgningstidspunktet skal modtage klip, og at man på afrejsedatoen skal have minimum 7 klip tilbage på rammen.


Ferierejsen er en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og enten den studerendes seneste faste bopæl i Grønland, den studerendes forældres seneste faste bopæl i Grønland eller den studerendes egne børns faste bopæl i Grønland. Feriefrirejsen kan dog gives til et andet bestemmelsessted, hvis udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen til den seneste faste bopæl.
Studerendes børn under 18 år kan også få en frirejse, hvis de bor hos den studerende, og den studerende har forsørgelsespligten for børnene. Der kan ikke gives feriefrirejser til ægtefæller.
Studerende, der har forældremyndighed over børn, som ikke er medbragt på uddannelse i Danmark, men som befinder sig i Grønland, kan ud over den årlige ferierejse også få en særlig juleferierejse til et af børnenes faste bopæl i Grønland. Hvis man har børn og også har en ægtefælle i Grønland, er der også mulighed for at få en juleferierejse, så familien kan være sammen i julen. Spørg din vejleder om de nærmere regler for juleferierejser, hvis dette gælder dig.


Selvstyret dækker alle udgifter til billetter og nødvendige opholdsudgifter under rejsen med billigst mulige offentlige transportmiddel. Der kan dog ikke betales for bybusser, lufthavnsbusser eller taxa. Men der kan godt betales for togbilletter fra Jylland til København, ligesom der kan betales, hvis det på grund af rejseplanlægningen er nødvendigt med en overnatning i København eller i en by i Grønland. Du kan få refunderet en standard togbillet og en pladsbillet.


Normalt skal du selv betale for togbilletten i første omgang. Når du har brugt billetten, skal du aflevere den hos din vejleder, hvorefter pengene vil blive sat ind på din konto sammen med uddannelsesstøtten i slutningen af måneden. Husk, at du skal aflevere bilag til refusion senest den 15. i måneden for at være sikker på, at vi kan nå at refundere dem i samme måned. 
Hvad angår flybilletterne, så skal du normalt bestille restriktive billetter på økonomiklasse.


 

Nyt fra Grønlands Rejsebureau

Kære studerende

Velkommen til Grønlands Rejsebureau! Vi glæder os til at hjælpe dig med din rejse, og vi vil gøre vores bedste til, at den forløber så godt som muligt. Rejser til og fra Grønland er vores speciale, og vores medarbejdere har mange års erfaring indenfor dette område – flere af os har også selv boet i Grønland, så vi kender til de særlige forhold, der gør sig gældende.

Når du ringer til os i Grønlands Rejsebureau i København, skal du snakke med en af vores fem salgsmedarbejdere i Erhvervsafdelingen: Ida, Erling, Tina og Helle. Gitte arbejder fortrinsvis i vores billetkontor:

Ida Louise Hastrup  +45 3376 6232      

Erling Heilmann +45 3376 6238   

Tina Mogensen +45 3376 6226     

Helle Bach +45 3376 6229       

Gitte Tabo +45 3376 6242

Du kan ringe til os på ovenstående tlf. numre eller sende en mail til info@greenland-travel.dk  
For at vi kan lave din bestilling, skal du have følgende oplysninger klar, når du ringer:
1)      Hvilket Grønlandsk Hus hører du til?
2)      Hvem er din studievejleder i Det Grønlandske Hus?
3)      Antal rejsende der skal rejse sammen (partner og børn - fødselsdato for børn oplyses ved reservation)
4)      Dit navn/navne som det står i rejsepas/bopælsattest
5)      Ønsket rejsedato samt hvorfra/hvortil
6)      Husk hvis du skal have noget indenrigsfly at oplyse dette fra start
7)      E-mail adresse og mobilnummer
Når vi har lavet din reservationen sender vi din rejseplan til godkendelse hos din studievejleder og dig selv. Husk at sende en rejseansøgning til din studievejleder senest, når du har reserveret din rejse hos os. Din studievejleder godkender din rejse og informerer os om, at vi kan lave din billet. Herefter modtager du en ny rejseplan med billetnummer i. Denne medbringer du og viser ved check-in til afgangen på din rejse.

Vi ønsker dig en rigtig god rejse!

Venlige hilsner
Grønlands Rejsebureau

  
 

Kontakt uddannelsesvejlederne

i Det Grønlandske Hus

Mette Lund
ml@dgh-odense.dk


Marianne B Jensen
mbj@dgh-odense.dk

 


Nordatlantisk Hus

Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C
6613 7085

 

Links

www.su.dk

www.nemid.nu

www.nemkonto.dk

www.eboks.dk

www.uddannelseskort.dk

www.sunngu.gl

 

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH