Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Nyt fra uddannelses-vejlederne Sådan søger du uddannelse og SU Sådan søger du bolig Bogtilskud Praktiske oplysninger Skat Coaching Studenterrådgivning Lektiehjælp Rejser Fællesspisning Efterskole Praktikophold og job Praktikopslag Færdiguddannede 2017
 

Praktikophold og job

Økonomisk støtte ved praktikophold andre steder end uddannelsesstedet ydes efter § 41. Efter indstilling fra en vejleder kan Departementet fra Uddannelsesstøtte beslutte, at yde den uddannelsessøgende fuld dækning af nødvendige rejseudgifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter, herunder beslutte omfanget af tilskud til opholdsudgifter og fastsætte vilkår herfor i form af for eksempel krav om egenbetaling såvel i som uden for Grønland, herunder i Danmark i forbindelse med:  
1) Udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser.
2) Studierelevante praktikophold af mere end 1 måneds varighed.
3) Studierelevante ophold ved en anden uddannelsesinstitution.
4) Obligatoriske optagelsesprøver.
Stk. 2. Rejsen skal om muligt lægges i forbindelse med en frirejse i forbindelse med sommerferien eller juleperioden.


§ 41.  Efter indstilling fra en vejleder yder Departementet for Uddannelsesstøtte efter ansøgning herom den uddannelsessøgende fuld dækning af nødvendige rejseudgifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter, jf. stk. 2-5 i forbindelse med:
1)  udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser, som er angivet i studieordningen, eller når specialet eller hovedopgaven giver merit i forhold til det pågældende studium,
2)  studierelevante praktikophold af mere end 1 måneds varighed,
3)  studierelevante ophold ved en anden uddannelsesinstitution, når opholdet er obligatorisk i forhold til studiet og er angivet i studieordningen, eller når opholdet giver merit i forhold til det pågældende studium og
4)  obligatoriske optagelsesprøver.
  Stk. 2.  Tilskud til nødvendige opholdsudgifter i og uden for Grønland fastsættes som en andel per måned af opholdsudgifterne således, at der ved opholdsudgifter
1)  op til kr. 4000 dækkes 100 %,
2) mellem kr. 4000 og kr. 10.000 dækkes 75 % og
3)  over kr. 10.000 dækkes 50 %, dog maksimalt kr. 10.000.
  Stk. 3.  Alle de i stk. 1 og 2 nævnte udgifter skal være dokumenteret som nødvendige og være forhåndsgodkendte af vejlederen. Tilskud ydes maksimalt for et semester.
  Stk. 4.  Rejsen skal om muligt lægges i forbindelse med en benyttelse af den årlige frirejse, jf. § 38.
  Stk. 5.  Der ydes ikke tilskud til studierejser eller studieture.

Ansøgningsskema

  
 

Kontakt uddannelsesvejlederne

i Det Grønlandske Hus

 

Mette Lund

ml@dgh-odense.dk

 

Marianne B Jensen

mbj@dgh-odense.dk

 

Nordatlantisk Hus 

Nordatlantisk Promenade 1

5000 Odense C

6613 7085

 

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH