Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Nyt fra uddannelses-vejlederne Sådan søger du uddannelse og SU Sådan søger du bolig Bogtilskud Praktiske oplysninger Skat Coaching Studenterrådgivning Lektiehjælp Rejser Fællesspisning Efterskole Praktikophold og job Færdiguddannede 2017
 

 

 

 

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger er listet op efter alfabetisk orden og er målrettet særydelser (grønlandske studerende på dansk SU). Se www.sunngu.gl hvis du får månedligt stipendium fra Selvstyret.

 

Bankkonto

Når du har søgt SU, kan det først blive udbetalt, når du har oprettet en Nem-konto. Det får du ved at meddele din bank,  at du ønsker en Nem-konto. Udbetaling af særydelser fra Selvstyret sker kun, hvis du har oplyst din bankkonto til din vejleder på DGH.

 

Bolig

Du er selv ansvarlig for at finde en bolig, og du bør i god tid søge bolig evt. en ungdomsbolig i Nordatlantisk Hus  eller via www.studiebolig-odense.dk 

 

Boligstøtte

Man kan søge boligstøtte (tilskud til husleje), når man bor i en bolig med to afløb, dvs. at man skal have eget køkken og eget toilet.Ydelsen ligger oftest mellem 300-400kr. Du kan hente mere information hos kommunen eller prøve selv at beregne boligsikring på www.borger.dk  Du kan søge om boligindskudslån, selvom du bor på Grønland.

 

Bus/togkort

Hvis du har langt til skolen, kan du søge om transportstøtte på www.uddannelseskort.dk. Wildcard fra DSB kan spare dig for mange penge, når du kører med tog, se www.dsb.dk. Se betingelser for periodekort m.v. på www.fynbus.dk

 

Børnepenge

Børnefamilieydelse kommer automatisk til alle børn under 18 år, når man har tilmeldt din folkeregisteradresse i Danmark. Den udbetales kvartalsvist efter tilmeldingen. SU yder forsørgertillæg, når familien kun har SU at leve af. Børnetilskud til enlige i Danmark søges gennem www.borger.dk

 

Cykel

Man kan købe en billig cykel på politiauktionen over cykler, som afholdes hos Moltke-Leth’s Auktioner, Kochsgade 79, 5000 Odense C. Dato for næste auktion bekendtgøres i dagspressen. Se mere på www.moltke-leths-auktioner.dk

 

Ekstraundervisning

Grønlands Selvsstyre kan i tilfælde, hvor vejlederen fra skolen anbefaler det, betale for ekstraundervisning. Kontakt din vejleder. Der ydes fuld dækning af deltagerudgifter i forbindelse i forbindelse med grønlandskundervisning.

 

E-mail

Husk at meddele ændring af din e-mail-adresse til din vejleder, da Det Grønlandske Hus primært sender information via mail.

 

Feriepenge

Ved varig flytning fra Grønland til Danmark, hvor bopæl og arbejde i Grønland opgives, kan man mod dokumentation af flytning få udbetalt al optjent feriegodtgørelse, uanset om ferie holdes. Ret henvendelse herom til din arbejdsgiver i Grønland. Husk at vedlægge dokumentation i form af optagelsespapirer samt kopi af sygesikringsbevis.

 

Flyttegods

Flyttegods fra Grønland, som bevilges til studerende med børn, eller par, der skal studere mere end 2 år, ankommer til Grønlandshavnen i Aalborg, hvor det bliver toldbehandlet.

Når du flytter til Danmark for at studere, skal du ikke betale told eller moms ved indførslen af personligt udstyr/møbler. For at få dit gods udleveret efter ankomst til Aalborg, skal du fremsende følgende papirer til Royal Arctic Line i Aalborg:

1) kvittering fra folkeregisteret på ny adresse i Danmark

2) erklæring med ophold over 1 år eller optagelsesbrev fra din skole

3) pakkeliste

4) bopælsattest fra Grønland.

 

Folkeregister tilmelding

Du skal tilmelde dig kommunens folkeregister inden 5 dage efter ankomst til Danmark. Samtidig skal du vælge læge (se nedenfor under ”lægevalg”). Herefter udstedes et sygesikringsbevis, som man altid bør have med sig.

 

Forsikringer

Se alt om forsikringer på www.forsikringsoplysningen.dk. Ved alle rejser betalt af Grønlands Selvstyre er de studerende dækket af Selvstyrets forsikring. Vi skal dog gøre opmærksom på følgende:

- Du bør have en ansvarsforsikring.

- Indbo-, tyveri- og brandforsikring

- Det er ofte muligt at få en billig studenterforsikring gennem den relevante faglige forening.

 

Indførsel af proviant

Man kan uden tilladelse indføre op til 5 kg proviant (f.eks. kød eller fisk) til privat brug i egen husholdning. Dog må man ikke indføre kød/mattak fra finhval, pukkelhval og narhval. Får du sendt frysegods udover 5 kg, skal der indføjes en ny adresse for hver 5 kg udover. (Kan sendes samlet).

 

Kørekort

Grønlandsk kørekort taget efter den 1. januar 1995 giver ret til at køre bil i Danmark i op til 90 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark. Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.  Du skal senest 90 dage efter etablering af bopæl have ombyttet dit grønlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark. Du skal i den forbindelse aflægge en kontrollerende køreprøve.

 

Opgørelser fra Uddannelsesstøtteforvaltningen

På Uddannelsesstøtteforvaltningens hjemmeside www.usf.gl. Kan du f.eks se årsopgørelser og status på studielån. For at kunne komme ind på din egen ”sag”, skal du have en PIN-kode, som du får ved at bede Uddannelsesstøtteforvaltningen om den, f.eks. per mail, hvorefter den vil blive fremsendt per brev. Husk at oplyse dit CPR-nr.


Legat

Link til legatbogen

 

Læge

Ved tilmelding til folkeregisteret skal du vælge læge. Du kan med fordel vælge en, der bor i nærheden af dig eller din uddannelsesinstitution. Lægevalget fremgår senere af dit sygesikringsbevis. Det er gratis at gå til læge og speciallæge, men medicin og præventionsmidler er ikke gratis i Danmark. Selvstyret dækker medicinudgifter til kronisk sygdom og udgifter til lægeordineret behandling.

 

Militærtjeneste

I Danmark er der værnepligt, hvilket vil sige, at alle unge mænd i princippet skal ind til militæret. Man bliver derfor indkaldt til session, hvor de militære myndigheder vurderer, om man er egnet til militærtjeneste. Man skal møde op til session; hvis man ikke møder op, risikerer man at blive anholdt af politiet.

Da der ikke er værnepligt i Grønland, gælder der særlige regler for grønlændere, der flytter til Danmark. Når man har boet i Grønland i mindst 10 år, så kan man fritages fra værnepligt og behøver ikke at møde op til session, hvis man ikke ønsker det. Man skal dog svare på brevene fra sessionsmyndighederne.

Du kan finde skema for fritagelse på www2.forsvaret.dk under "Værnepligt".

Hvis man ikke har boet i Grønland i mindst 10 år, kan man blive midlertidigt fritaget, hvis man erklærer til sessionsmyndighederne, at man kun er i Danmark i uddannelsesøjemed, og at man regner med at rejse tilbage til Grønland efter endt uddannelse.

Det betyder omvendt, at hvis man ikke vender tilbage til Grønland efter endt uddannelse, så vil man være mødepligtig til session. De år, hvor man har læst i Danmark og haft folkeregisteradresse i Danmark, betragtes ikke som ophold i Grønland af sessionsmyndighederne.

 

Post og omadressering

Husk at lave adresseændring til dine venner og forretningsforbindelser. Du kan få en mappe på dit lokale postkontor, hvor du gratis kan sende oplysning om adresseændringer. Det er også en god ide at melde flytning til postkontoret i den by, du er flyttet fra. 
 

Skat

 

Vigtigt angående SKAT for dig, der skal modtage SU eller have et studiejob i Danmark

 

 

Dansk skattekort

 

Du skal være opmærksom på, at for at du kan modtage din SU, skal du have et dansk skattekort.

Derfor skal du ringe til SKAT på telefonnummer +45 72 22 18 18.

Når du kommer igennem til SKAT, vil der være en automatisk telefonmenu. Her skal du lytte godt efter, og taste det tal, der henviser til udland.

Når du kommer igennem til en medarbejder, skal du forklare, at du skal studere i Danmark og dermed modtage SU, og at SKAT derfor skal lave et dansk skattekort til dig.

 

Dobbeltbeskatningsaftale

For grønlandske studerende i Danmark findes der en dobbeltbeskatningsaftale, hvilket betyder, at du udover dit personlige fradrag også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag.

Det betyder, at du med stor sandsynlighed ikke skal betale SKAT af din SU i Danmark. For at få dette fradrag, skal du udfylde blanket 04.062 vedrørende fradrag. Blanketten findes her:

 

Find blanket vedr. fradrag:

 

Når du kommer ind på siden, trykker du på: Hent blanket/Download form 04.062

 

Blanketten skal udfyldes og sendes som e-mail til SKAT sammen med din bevillingsskrivelse om uddannelsesstøtte fra Det Grønlandske Hus.

 

For at sende en e-mail til SKAT skal du gå ind på dette link:

 

Kontakt til SKAT

 

Når du er på denne side vælger du: "Log på som borger og send en mail"

 

Herefter logger du på med dit NemID. Når du har gjort det, vælger du:

"’E-mail/kontakt SKAT – klik her"

 

Når du kommer ind på siden, skal du vælge emne. Det kan eksempelvis være:

1. Skat

2. Udenlandsforhold og skat (også flytning)

3. Andet vedr. udland

 

Når du har valgt de tre rubrikker, kommer der helt nederst på siden en mulighed, der hedder: Skriv mail klik her


 

Studielån

Ansøgning om engangslån på 10.000kr sker direkte til Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF) i Nuuk. Ansøgningsskema kan hentes fra hjemmesiden www.sunngu.gl  og sendes til USF i Nuuk. Ansøgning kan også ske på mail: usf@nanoq.gl  med angivelse af alle nødvendige oplysninger: CPR-nr., navn, adresse, uddannelse, samt start- og slutdatoer for uddannelse. USF er ikke åben for personlig henvendelse.

For at få bevilliget et studielån, skal man være låneberettiget. Gældsbrev, kopi af gældsbrev, lånebetingelser samt følgebrev sendes til ansøgeren umiddelbart i forbindelse med bevillingen. Ansøgeren skal skrive under på det originale gældsbrev og returnere dette per post eller e-mail til USF i Nuuk. Udbetaling af studielån vil normalt kunne ske inden for 3-4 uger efter modtaget ansøgning.  Du kan se status på studielån samt få udskrifter af lønsedler på www.usf.gl ved hjælp af din pin-kode .

SU-lån ansøger du om via www.su.dk

 

Sygdom

Ved sygdom samt behov for recepter, undersøgelser, vaccinationer og lignende, kontakter man sin egen læge. Man skal som regel ringe i forvejen og bestille en tid.

Hvis du bliver akut syg udenfor din læges normale åbningstid, har du mulighed for at ringe til vagtlægen på  7011 0707. På Ærø er det 6352 3090.

Hvis der opstår pludselig skade, f.eks. hvis du skærer dig alvorligt eller falder og brækker noget, skal du ringe til skadestuen og få vejledning. Du skal eventuelt derefter tage en taxa for egen regning til skadestuen. Der kan være lang ventetid på skadestuen. I Odense er telefonnummeret til skadestuen 6541 22 71, og adressen er Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.

Hvis du bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, kan du tilkalde en ambulance.

 

Ring alarmnummer 112.

Hvis du er syg i længere tid, bør du orientere din vejleder i Det Grønlandske Hus.

Medicin og præventionsmidler er ikke gratis i Danmark. Bemærk, at hvis du lider af en kronisk sygdom (dokumenteret ved en lægeerklæring), kan Selvstyret betale medicinen til denne sygdom. Selvstyret betaler også lægehenvist behandling hos psykolog, fysioterapeut eller lignende. Kontakt dog din vejleder først.

 

Tandlæge

Tandbehandling er ikke gratis i Danmark. Ifølge bekendtgørelsen om uddannelsesstøtte kan Selvstyret dog betale akut tandbehandling for de grønlandske studerende. Til at afklare om det er akut har Selvstyret ansat en tandlægekonsulent. Hvis du har brug for tandbehandling, er der to muligheder:

-Du kan bede din tandlæge om et overslag over den forestående behandling. Vi sender overslaget til tandlægekonsulenten, som så på forhånd kan fortælle, hvad Selvstyret eventuelt vil kunne dække af den foreslåede behandling.

-Du kan få udført behandlingen og bagefter få at vide af tandlægekonsulenten, om Selvstyret kan betale behandlingen helt eller delvis. Du kan ikke få dækket et almindeligt eftersyn og heller ikke tandrensning.

Du kan i god tid bestille eftersyn hos tandlægen i din hjem- eller ferieby i Grønland når du skal hjem i ferien.

Spørg eventuelt en af de andre studerende, om de kan anbefale en god tandlæge. Vær opmærksom på, at der kan være store prisforskelle mellem tandlægerne. Sammenlign tandlægernes priser på www.pristjek.dk  

 

Telefon og Internet

Det er svært at rådgive om, hvilket teleselskab der er det bedste/billigste. Vi henviser derfor til prispjecen, som sammenligner de forskellige selskabers servicetilbud og priser på: www.pristjek.dk eller spørg dig frem.

 

Valgret

Som grønlandsk studerende i Danmark har du valgret til både i Danmark og Grønland. Du skal selv søge om at komme på valglisten ved valg i Grønland. Du vil få information fra vejlederne når der udskrives valg..   
 

Kontakt uddannelsesvejlederne

Mette Lund
ml@dgh-odense.dk


Marianne B Jensen
mbj@dgh-odense.dk


Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C
6613 7085

 

Links

www.sunngu.gl

ungdomsbolig i Nordatlantisk Hus

www.studiebolig-odense.dk

www.borger.dk

www.uddannelseskort.dk

www.dsb.dk

www.fynbus.dk

www.borger.dk

www.moltke-leths-auktioner.dk

www.forsikringsoplysningen.dk

www.usf.gl

www.skat.dk

www.su.dk

www.pristjek.dk

 

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH