Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Rådgivning og vejledning Hjælp til... Besøgsrejser Frivillighed i Det Grønlandske Hus Projekt Tumit Tolkning Links og brochurer Flytte til Danmark
 

En god start i Odense med Projekt Tumit

 

 Tumit er:

Et undervisningstilbud for nytilflyttede grønlændere, der:

 • er mellem 18 og 65 år

 • hovedsageligt for dem der er flyttet til Danmark inden for de sidste 3 år

 • har eller ønsker at få bopæl i Region Syddanmark

 • er uden forsørgelse eller på kontanthjælp

Tilbuddet er et supplement til eksisterende tilbud fra kommunen, og formålet er via en håndholdt indsats hjælp til selvhjælp.

 

Deltageren vil få:

 • Kortere vej til arbejdsmarkedet/ - eller uddannelse

 • Viden om pligter og rettigheder i Danmark

 • Indsigt i det danske samfund og kultur

 • Råd og vejledning i forbindelse med at være tilflyttet Region Syddanmark – herunder Odense Kommune

 • Støtte i praktiske gøremål f.eks. som bisidder ved møder med myndigheder, gennemgang af breve og digitalpost, ansøgninger til kommune og boligforeninger.

Fællesskab & Individuelt fokus

I projektet er deltagerne en del af et hold på 8 grønlandske deltagere, der arbejder med kulturforståelse, løsning af praktiske opgaver, samarbejdsøvelser og personlige samtaler, hvor der f.eks. tilbydes vejledning og råd vedr.:

 • Beskæftigelse/job

 • Deltagelse i andet danskundervisning og/eller praktik

 • Uddannelses ønske og/eller plan

 • Økonomi

 • Bolig

 • Evt. behandling af sygdom, lidelser, misbrug, m.m.

 • Nem id

 • E-boks, flytning af bankkonto, sundhedskort, skattekort        

 • Advokat/retshjælp

Undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov.  Der introduceres til emner som kommunikation, samarbejde, normer og kulturer, ansvar og roller på danske arbejdspladser.  Vi er en dobbeltsproget medarbejder/tolk, en frivilligkoordinator fra Det Grønlandske Hus samt en sagsbehandler fra kommunen.

 

Tilmelding

For mere information om projekt Tumit så tag kontakt til sagsbehandler i Odense Kommune eller Det Grønlandske hus i Odense.

 

 

  
 

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH