Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Nyt fra uddannelses-vejlederne Sådan søger du uddannelse og SU Sådan søger du bolig Bogtilskud Praktiske oplysninger Skat Coaching Studenterrådgivning Lektiehjælp Rejser Fællesspisning Efterskole Praktikophold og job Færdiguddannede 2017
 

Sådan søger du uddannelse og SU

Du kan få uddannelsesstøtte/særydelser fra Grønlands Selvstyre hvis

  • du bor i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet her i mindst 5 år umiddelbart forud herfor eller

  • du har boet i Grønland i mindst 10 år og højest har boet uden for Grønland i 3 år efter dit 18 år.

Ophold uden for Grønland, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket, tæller ikke fra.


Se de nærmere bestemmelser i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015.

Hvis du opfylder ovennævnte tilknytningskrav og ønsker at søge uddannelsesstøtte/særydelser, skal du udfylde ansøgningsskema, som du finder via www.sunngu.gl , husk at vedlægge den krævede dokumentation. Historisk bopælsattest skal vedlægges.
Alle videregående SU-berettigede uddannelser kan som udgangspunkt tages i Danmark medmindre de figurerer på Selvstyrets negativliste på www.sunngu.gl.


Du skal altid skrive 4 ansøgninger når du søger uddannelse i Danmark:

1.

 Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser som sendes til Det Grønlandske Hus, DGH:
- Udfyld ansøgningsskema fra www.sunngu.gl  ”Ansøgning om uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland” hvor alle punkter udfyldes.
Vedlæg alle nødvendige dokumenter:
- Historisk bopælsattest.
- Dåbsattest.
- Alm. bopælsattest for husstanden hvis familien skal med.
- Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet.
Send ansøgningen til det DGH hvor 1 prioriteten ligger, så hurtig som muligt. 

2.

Ansøgning til uddannelsen som sendes direkte til uddannelsesstedet i DK:
- Tjek uddannelsesønske på www.ug.dk for evt. praktikkrav, specifikke adgangskrav, karakterkrav, SU-berettiget ect.
- For videregående uddannelser udfyldes KOT-ansøgning og Prioriteringsskema fra www.optagelse.dk med Nem-ID. Ansøgningsfristen er 5. juli.  Optagelsen gennem Kvote 2 er for de ansøgere, som af forskellige grunde ikke kan blive optaget gennem kvote 1 eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamens-gennemsnittet, Ansøgningsfristen her er  15 marts.  Husk at uploade bilag.
- For erhvervs- og studieforberedende uddannelser, fx gymnasier, sendes ansøgningsskema hentet fra www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen for studieforberedende er 15 marts. Erhvervsuddannelser har skiftende frister, se www.ug.dk eller kontakt skolen. Husk bilag.

3.

Søge om SU-stipendiet på www.su.dk med Nem-ID tidligst 1 måned før studiestart når du er optaget. Du skal have en Nem-konto som du får ved at henvende dig til din bank. Ved at oprette e-boks kan du se dine beskeder fra SU.

 

4.     

Ansøgning om bolig, evt. gennem www.studiebolig-odense.dk 
eller søg ungdomsbolig i Nordatlantisk Hus

 

Den grønlandske særaftale

Med et karaktergennemsnit på minimum 6,0  (8,0 efter den gamle karaterskala) kan man med en grønlandsk GU / HHX / HTX eller GUX eksamen blive optaget på en videreuddannelse, hvor adgangskvotienten egentlig ligger højere. De specifikke faglige adgangskrav skal dog stadig opfyldes - f.eks. engelsk, dansk, matematik eller fysik på B eller A-niveau. Særaftalen gælder ikke for uddannelser, hvor der er særlige adgangsbetingelser såsom adgangsprøve e.l. Du skal selv søge dig optaget gennem www.optagelse.dk inden d. 1.marts og husk at uploade alle krævede bilag. Der er kun mulighed for at søge sig optaget via særaftalen én gang.

 

Du kan finde nærmere information bl.a. om krav om at én af forældrene bor I Grønland når man er under 24 år på www.sunngu.gl
 

  
 

Kontakt uddannelsesvejlederne

Mette Lund
ml@dgh-odense.dk


Marianne B Jensen
mbj@dgh-odense.dk


Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C
6613 7085

Links

www.sunngu.gl

www.ug.dk

www.optagelse.dk

www.su.dk

www.studiebolig-odense.dk

Det Grønlandske Hus i Odense

 

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH