Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Rådgivning og vejledning Hjælp til... Besøgsrejser Frivillighed i Det Grønlandske Hus Projekt Tumit Tolkning Links og brochurer Flytte til Danmark
 

Socialvejledning

På siderne her kan du få overblik over, hvilken service vi kan give grønlændere, som bor i Region Syddanmark, og til de myndigheder som kommer i kontakt med grønlandske borgere i dagligdagen.


Vi yder

- Rådgivning til herboende grønlændere.
- Bistand til projekter, der tager sigte på grønlændere i lokalområdet.
- Bistand i enkeltsager, der vedrører fastboende grønlændere.
- Anvisning af tolke.
- Bistand i sager vedr. personer der på grønlandske myndigheders foranledning har fået   ophold i Danmark med henblik på børne- og ungdomsforsorg eller revalidering.

Hvad kan du bruge os til?

Hvis du har fået kontakt til en grønlandsk borger som:
- Har sproglige problemer
- Har problemer med at forstå og opfylde de krav systemet stiller
- Som gerne vil tilbage til Grønland – eller ønsker at komme på besøg der
- Som evt. ikke reagerer på skriftlige henvendelser
- Som du på en eller anden måde ikke umiddelbart forstår, sprogligt eller kulturelt

Eller hvis I har brug for hjælp til at finde ud af, hvilke muligheder der findes for grønlændere i Jeres område, eller på Grønland – det kan være institutioner, fonde, aktiviteter m.v.
Så kan du henvende dig til socialkonsulenterne i Det Grønlandske Hus, som har specialviden om grønlandske forhold og kan yde bistand til grønlandske borgere.


  
 

Kontakt socialkonsulenterne
Susanne Hansen
sh@dgh-odense.dk tlf. 22460319

 

Ivalu Egede Martinsen
iem@dgh-odense.dk tlf. 22420712

 

Det Grønlandske Hus

Nordatlantisk Promenade 1 
5000 Odense C
6613 7085


 

 

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH