Aktiviteter


HUSK Café Allu

- hver torsdag - kl. 13-18

 

Praktik i NAPA

 

 

 

 
    Rådgivning og vejledning Hjælp til... Besøgsrejser Frivillighed i Det Grønlandske Hus Projekt Tumit Tolkning Tolkeliste Links og brochurer Flytte til Danmark
 

Tolkning

Det Grønlandske Hus kan være dig behjælpelig med at få anvist en tolk. Du kan sagtens tale et godt dansk i hverdagen, og alligevel have brug for en tolk f.eks. ved besøg på kommunen, på statsamtet, hos advokaten, hos lægen eller tandlægen. Bed derfor om en tolk så snart du er usikker på, om du vil kunne forstå det fagsprog, du møder hos myndighederne og i sundhedsvæsenet.

 

Det kunne være en tolk i forbindelse med:

- samtaler på kommunen, du skal inden samtalen selv bede sagsbehandler skaffe en tolk.

- lægebesøg, skal skaffes af lægen via sygesikringen.
- retshandlinger, skaffes af retten selv.
 
Det kan tage nogle dage at skaffe en tolk, så det er vigtigt, at du beder om en i god tid - eller lige så snart du har fået en indkaldelse til f.eks. en undersøgelse eller samtale.

 

 

Tolkeliste til brug for myndigheder i.f.m. samarbejde med grønlandske borgere:

 

Det Grønlandske Hus har en liste over personer som stiller sig til rådighed som tolke, men vi har ikke ansvar for tolkens virksomhed. Vi fungerer udelukkende som kontaktled mellem en rekvirent og en tolk.
 
Afregning for tolkeopgaven, tolkens transport m.v. sker ved fremsendelse af regning direkte fra tolken til rekvirenten.

 

 

 

Oqalutseqarnissaq

Kalaallit illuat oqalutsimik  ujaasinissarnik ikiorsinnaavatit. Qallunaatut oqalulluartaraluarluni ulluinnarni,kisianni qullersarqarfimmut saaffiginninniarluni oqalutsimik  pissarsiortoqarsinnaavoq soorlu aassersuutingalunugu Kommunimut  Stats amtemullu  Advokatimut/illersuisumut nakorsamut  aammalu kingutilerisumut. Nalornissuteqaruit  qullersaqarfinnut saaffiginnikkuit oqalutsimik piumasaqarsinnaavutit.

Oqalutsi makkuninga oqaluttaasinnaavoq.

Kommunimi  oqaloqatiginninnisamut, sagsbehandlerit kallerrissinnaavat oqalutseqarusullutit.

 

Taamatuttaaq Nakorsiarniarlutit saaffiginnikkuit  sygesikring aqqutingalungu oqalutsimik  pissarsiuussinnaavaatsit. 

Eqqartusseveqarfimmi  namminneq oqalutsimik pissarsiussapput.

Sumulluunniit aggersarneqaruit  siusinaarlutit ornitassat saaffigissuat oqalutseqarusullutit.

 

Qullersaqarfinni oqalutsit allassimaffeqarput Kalaallinut sullissisunik.

 

Kalaallit Illuat allattorsimaffiuteqarpoq kikkut oqaluttaasut,akisussaaffiginaguli sumik oqaluttaasut piniarneqartartut.   Attaveqaataannaavungut  oqalutsimik pisariaqartitsumik sumut saaffiginnittoqassanersoq.

 

Oqaluttaanermi akissarsiat,oqaluttaasussap angalanera ilaalu ilanngullugit  oqalutsimik pissarsiortumut  nassiunneqassapput,akissarsiassat pillugit.


  
 

Kontakt socialkonsulenterne

 

Susanne Hansen
sh@dgh-odense.dk tlf. 22460319

 

Ivalu Egede Martinsen
iem@dgh-odense.dk tlf. 22420712


Stine Lange Steenholdt
sls@dgh-odense.dk  tlf. 23838149 

 

Det Grønlandske Hus

Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C
6613 7085

Rundvisning i Nordatlantisk Hus/Det Grønlandske Hus:

Oplev huset med guide: Grupper med op til 25 pers. - større grupper opdeles.
Rundvisning foregår fortrinsvis på hverdage - efter kl. 16.00 - spørg efter weekendarrangement.

Pris: kr. 650 pr gruppe for en time.

 

Bestil på tlf. 6613 7085 eller
info@dgh-odense.dk

Bord- og menubestilling på Restaurant Nordatlanten ifm rundvisning foretages ved direkte henvendelse på tlf. 2239 7600.

 
B-Begivenheder i DGH