Menu

Organisation


BDO er landets fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed og 100 % danskejet og –ledet. Alle vores aktionærer er partnere og arbejder i virksomheden.

BDO favner såvel rådgivning, revision, regnskab og Business Support for det private marked som rådgivning, revision, regnskab og Business Support for det offentlige marked. Herudover tilbyder vores specialafdelinger Skat og Moms, Advisory med Consulting og Risk Assurance samt Corporate Finance høj faglighed, dybe specialkompetencer og lokalt engagement.

Privat virksomhed

Som privat virksomhed vil det naturlige omdrejningspunkt for jeres kontakt med BDO være en statsautoriseret revisor samt et supporterende team. Alle har en solid erfaring med revision, regnskab og rådgivning af virksomheder – og menneskene bag.

Kommune, region eller statslig myndighed

Som kommune, region eller statslig myndighed kan jeres indgang til BDO have flere vinkler. Vi er revisorer for ca. 60 % af landets kommuner, 3 regioner samt ca. 200 offentlige institutioner. Men herudover hjælper vi stort set alle landets kommuner, regioner og en god del af de statslige institutioner med rådgivning og service.


Historie

Vores vækst bygger på resultat af en forretning, hvor der er fokus på kundernes behov og udfordringer.

BDO’s historie tager sin begyndelse i 1903 og datidens København, hvor intendanten ved 3. Regiment Albert Hjorth-Hansen fik den gode ide at supplere sin beskedne løn med bogføringsarbejde og revision.

Virksomheden blev hurtigt en succes, og grundlaget for den revisionsvirksomhed, der senere blev til BDO, var skabt.

Fornuften som rettesnor

Vores vækst bygger på resultat af en forretning, hvor der er fokus på kundernes behov og udfordringer samt af sammenlægninger med de lokale revisionsfirmaer, der har ønsket at blive en del af BDO.

Vi har siden Albert Hjorth-Hansens dage altid brugt den sunde fornuft som rettesnor for udviklingen af vores forretning - simpelthen fordi det giver de bedste resultater af de initiativer og tiltag, vi iværksætter og gennemfører.

 

Læs mere om BDO på deres hjemmeside