Menu

Skoletjenesten

I skoleåret 21/22 har vores skoletjeneste fokus på Rigsfællesskabet.

Gennem støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet, har vi mulighed for at tilbyde gratis undervisningsforløb til alle klassetrin på alle landets skoler.

Forløbene indeholder:

  • Et didaktiseret forberedelsesmateriale med fokus på filmformidling, som fremsendes efter booking

  • Et fysisk forløb på ca. 3 timer med fokus på oplevelser og sansning i det prisbelønnede Nordatlantisk Hus, der ligger i det kreative havnemiljø på Byens Ø

  • Mulighed for at arbejde videre med emnet i et projektorienteret forløb på skolen

  • Et evalueringsmateriale, der indeholder et spørgeskema og en digital quiz, hvor eleverne kan genopfriske deres læring om Rigsfællesskabet

 


Undervisningen kan tones i forhold til jeres interesser og ønsker, men tager udgangspunkt i følgende emner:

Indskoling: Væsener fra Nordatlanten

Hvem er Havets Moder og kan Huldrerne virkelig find på at bytte børn med mennesker?

Mød de mystiske væsener fra Færøerne og Grønland og skab dit eget bæst.

 

Mellemtrin: Nordatlantiske genrer

Myter, sagaer, folkeviser og eventyr kunne underholde nordens folk på vintermørke aftener. Lær genrerne at kende og hils på isbjørnenes konge Nanook.

 

Udskoling: Rigsfællesskabet – 4ever eller i opløsning?

Hvad binder os sammen i Rigsfællesskabet, og hvordan er vi forskellige? Lær Rigsfællesskabets nationer bedre at kende og tal med i debatten om selvstændighed eller samhørighed med Danmark.

 

Mål: Forløbende berører en række emner i Fælles Mål og bidrager desuden til at opfylde Helsingforsaftalens Artikel 8: I alle de nordiske lande skal undervisningen og uddannelsen i skolerne i passende omfang omfatte undervisning i de øvrige nordiske landes, herunder Færøernes, Grønlands og Ålands, sprog, kultur og almindelige samfundsforhold (Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, 2018).

 

 
I er meget velkommen til at kontakte vores underviser og formidler Andreas Otte på aro@dgh-odense.dk