Menu

GREENKAYAK - VED NORDATLANTISK HUS

GreenKayak og Nordatlantisk Hus bidrager til et renere havnemiljø.

Fra den 15. august kan du låne GreenKayak ved Nordatlantisk Hus.

En Greenkayak kan lånes gratis, hvis der samtidigt indsamles affald i vandet fra kajakken.

OBS! Kajakkerne udlånes kun om torsdagen. De øvrige dage kan man ikke låne kajakkerne, selvom der er grøn markering i bookingoversigten.

______________________

GreenKayak and North Atlantic House contribute to a cleaner environment

From August 15, you can borrow a GreenKayak for two persons at North Atlantic House free of charge if you help collect waste in the water.

NOTE! The kayaks are only available on Thursdays till September 26th. The other weekdays you cannot borrow the kayaks, even though there is a green mark in the booking overview.

Book Her 

I 2019 starter initiativet stille og roligt op med en kort sæson på to måneder og mulighed for at låne kajakkerne hver torsdag frem til 26. september på betingelse af, at man gør en aktiv indsats og samler det affald op, som man finder på sin rotur. Kajakkerne bookes online og udleveres sammen med redningsveste og øvrigt udstyr samt en grundig introduktion til de ”miljøfrivillige”.

Meningen er, at initiativet fortsætter i 2020, og gerne længere, hvor kajakkerne udlånes fra maj til september.

Målet er at reducere mængden af affald i Odenses havn, der - som andre havne rundt omkring - har et affalds problem. Dels på grund af affald, som fejlagtigt havner i vandet i stedet for i skraldespandene, og dels på grund af affald, der flyder ind i havnen udefra.

Alt affald, der indsamles vejes. så det bliver synligt, hvor meget der samles ind. Odense Kommune sørger for, at det indsamlede affald kommer væk på den rigtige måde.

GreenKayak

Foreningen GreenKayak har som mål at skabe et renere havnemiljø og er aktiv i flere byer i Danmark og udlandet. GreenKayak startede i København i 2017. Foreningen tilbyder frivillige en mulighed for aktivt at gøre noget for deres havnemiljø ved at stille kajakker gratis til rådighed.

Indsamling af affald

På din tur i GreenKayak skal du samle alt det affald du kan og bringe det retur. Har du ikke samlet affald på turen og ikke overholdt de beskrevne krav for brug af Miljøkajakken, betragter vi turen som almindelig udlejning. Du vil da blive opkrævet det der svarer til to timers alm. kajakleje. Affaldet afleveres til de frivillige der står for kajakudleveringen, der vil sørge for at affaldet bliver skaffet forsvarligt af vejen.

Del på Sociale Medier

Vi forventer, at der indsamles så meget affald som muligt på turen, og at turen dokumenteres med fotos eller film der lægges op sociale medier. Når man kommer i land, skal affaldet vejes og registreres. Fotos eller film lægges direkte op på sociale medier med #GreenKayak.

Sikkerhed i havnen

Når du låner kajakken, underskriver du en sikkerhedsprocedure som du forventes at overholde.