Menu

Nordatlantisk Hus i Odense søger en praktikant til foråret 2022

Perioden 1. februar 2022 – 30. juni 2022

Vil du gerne arbejde i spændingsfeltet mellem kommunikation, markedsføring, fundraising kultur og events? Vil du gerne have indsigt i strategisk planlægning og projektarbejde? Har du interesse for kunst, kultur, kommunikation og Nordatlanten? Så er du måske den praktikant, som Nordatlantisk Hus (NAH) har brug for i forårssemestret 2022.

Om dig

Du har en bachelorgrad fra universitet og/eller studerer på en professionsbacheloruddannelse indenfor leisure management/kultur/kunst/kommunikation og lign. Du har kompetencer og/eller interesse for kunst, kultur, kommunikation, brugerinddragelse og lobbyindsatser. Du arbejder analytisk, kan løse forskellige opgaver knyttet til et kulturhus og har en god arbejdskapacitet. Du har et godt humør, personligt engagement, høj faglighed og evne til både at arbejde selvstændigt og som en del af et hold.

Om praktikstillingen

NAH har en vision om at udbygge og udvikle vores kulturhus fysisk og aktivitetsbaseret. Du skal som praktikant indgå i det team, der planlægger og eksekverer kulturarrangementer, events samt udvikler koncepter for fremtidige arrangementer om Færøerne, Grønland, Island og Arktis og Nordatlanten generelt, herunder tematiske arrangementer om bl.a. klimaforandring. Du skal også hjælpe til med plads til øget brug af digitale fortællinger. 

Du vil blive involveret i mange forskellige arbejdsopgaver og være med til at transformere idéer og visioner om til omsættelige strategier og planer. Du vil være med til at udvikle koncepter, planlægge og eksekvere arrangementer, kommunikere og markedsføre samt være i dialog med samarbejdspartnere. Du vil være med til at understøtte sekretariatet for NAHs bestyrelse. Du skal kunne lide at arbejde i spændingsfeltet mellem kommunikation (skriftlig-, mundtlig og digital kommunikation); analyse- og researcharbejde (læsning og notatskrivning); idéudvikling, planlægning, administrative opgaver og dialog med partnere. Du skal have erfaring med Office-pakken (Word, Excel og PowerPoint) og det er en kæmpe fordel, hvis du er god til at bruge Sociale Medier.

Om Nordatlantisk Hus (NAH)

Nordatlantisk Hus er et arkitektonisk smukt kulturhus på Byens Ø i Odense og er et aktivt, kulturelt samlingssted for mennesker med tilknytning til og interesse for Nordatlanten. Huset arbejder for at udbrede kendskabet til og skabe muligheder i Nordatlanten og derved skabe rammerne for et stadigt tættere samarbejde kulturelt og erhvervsmæssigt. Huset har store ambitioner kombineret med en uformel omgangstone og højt til loftet. Vi kan tilbyde en afvekslende og spændende praktikantstilling med kontakt til mange forskellige og dygtige medarbejder og samarbejdspartnere. Du kan læse mere om os på https://www.nordatlantiskhus.dk/ og du kan også se mere på vores Facebook-side og Instagram.

Det praktiske

Praktikperioden løber fra 1. februar 2022 til og med juni 2022. Den konkrete periode og timeantal fastsættes i fællesskab, så der tages hensyn til din uddannelses krav til praktikken. Praktikken er ulønnet og er betinget af, at du får merit for forløbet på din uddannelse. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør Nauja Bianco på +45 22460405. Vi modtager ansøgninger og holder samtaler løbende, men senest den 27. december 2021.

Send en kort motiveret ansøgning (1 A-4 side) med CV og eksamensresultater samt evt. anbefalinger til direktør Nauja Bianco på nb@dgh-odense.dk.