Menu

Nordatlantisk Hus i Odense søger en praktikant til efteråret 2024
i perioden september – december 2024

Vil du gerne arbejde i spændingsfeltet mellem kommunikation, markedsføring, fundraising kultur og events? Vil du gerne have indsigt i strategisk planlægning og projektarbejde? Har du interesse for kunst, kultur, kommunikation og Nordatlanten? Så er du måske den praktikant, som Nordatlantisk Hus har brug for i efterårssemestret 2021.

Om dig

Du er i gang med en videregående uddannelse og/eller studerer på en professionsbacheloruddannelse indenfor leisure management/kultur/kunst/kommunikation/ multimediedesign og lign. Du har kompetencer og/eller interesse for kunst, kultur, kommunikation, brugerinddragelse og events. Du er god til at løse forskellige opgaver knyttet til et kulturhus, er fleksibel, har et godt humør, personligt engagement, god faglighed og evne til både at arbejde selvstændigt og som en del af et hold.

Om praktikstillingen

Du skal som praktikant indgå i det team, der planlægger og gennemfører kulturarrangementer, events samt udvikler koncepter for fremtidige arrangementer om Færøerne, Grønland, Island og Nordatlanten generelt, herunder tematiske arrangementer om bl.a. klimaforandring.

Du vil blive involveret i mange forskellige arbejdsopgaver og være med til at udvikle idéer, planlægge og udføre arrangementer, være i dialog med samarbejdspartnere og hjælpe til med kommunikation på SoMe, design af plakater og flyers og anden markedsføring og administration.  Du skal have erfaring med Office-pakken være god til at bruge Sociale Medier og gerne kende til Adobe programmer som InDesign og Photoshop.

Om Nordatlantisk Hus

Nordatlantisk Hus er et kulturhus på Byens Ø i Odense og et aktivt samlingssted for mennesker med tilknytning til og interesse for Nordatlanten. Huset arbejder for at udbrede kendskabet til de tre nordatlantiske lande Færøerne, Grønland og Island, gennem et tæt samarbejde med kunstnere, kultursteder o.a. Huset har store ambitioner kombineret med en uformel omgangstone og højt til loftet. Vi kan tilbyde en afvekslende og spændende praktikantstilling med kontakt til mange forskellige samarbejdspartnere og gode kollegaer. 

Det praktiske

Praktikperioden løber i efterårsperioden 2024 fra september - december. Vi fastsætter periode og timeantal i fællesskab, så der tages hensyn til din uddannelses krav til praktikken. Praktikken er ulønnet og er betinget af, at du får merit for forløbet på din uddannelse. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør Annette Lyberth på tlf. 2242 0514 / mail: abl@dgh-odense.dk Vi modtager ansøgninger og holder samtaler løbende, men senest den 31.05.24.

Send en kort motiveret ansøgning (1 A-4 side) med CV og eksamensresultater samt evt. anbefalinger til: info@nordatlantiskhus.dk