Menu

Mission 

Nordatlantisk Hus er et aktivt, kulturelt samlingssted for mennesker med tilknytning til og interesse for de nordatlantiske lande
 
Huset arbejder for at udbrede kendskabet og skabe muligheder i Nordatlanten og derved skabe rammerne for et stadigt tættere samarbejde kulturelt og erhvervsmæssigt.

Vision 

Sikre rammerne for et rigt foreningsliv – enkeltvis og på tværs af Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

Attraktiv for alle generationer i hele regionen

Profilere Island, Færøerne og Grønland, herunder eksponere nordatlantisk kultur og kunst

Mødested for virksomheder og organisationer med fokus på det nordatlantiske marked, samt udstillingsvindue for og salg af nordatlantiske produkter

Værdiskabende, synlig og attraktiv samarbejdspartner, der engagerer sig i byen

Styrke husets økonomiske fundament, samt udvikle huset fysisk og indholdsmæssigt og dermed samtidig sikre rammerne for Det Grønlandske Hus og Restaurant Nordatlanten, og sammenhængen til ungdomsboligerne.