Menu

I dette forløb skal eleverne opnå viden om Rigsfællesskabets historie og indsigt i holdninger til Rigsfællesskabet i Grønland og på Færøerne. Det er vigtigt, at der i undervisningen opretholdes en nysgerrig og undersøgende tilgang til temaet, så det ikke kommer til at handle om ’os’ og ’dem’, men om at sætte sig ind i nogle situationer og problemstillinger, som man kan forholde sig til rent menneskeligt.

I den afsluttende opgave skal eleverne arbejde med at lave kampagnevideoer for eller imod Rigsfællesskabet, og dermed prøve at sætte sig ind i argumenter fra flere sider. De skal her anvende værktøjer fra skoletube, idealt set app’en Explain Everything, som tager lidt tid at sætte sig ind i, men som eleverne vil kunne bruge til præsentationer og animationer i alle fag.

Dette forløb er ret teksttungt. Tekstformidlingen kan du derfor supplere med disse udmærkede film og serier efter behov:

Historien om Grønland og Danmark (DR, 2022)

Rigsfællesskabets Historie (Breum og Gottschau, 2016)

Færingernes egen historie (DR, 2012)

Sume, Lyden af en Revolution (Høegh, 2014)

Samfundsfag:
• Aktiv deltagelse i et demokratisk samfund (træning af debatkultur, argumentation, lyttefærdighed og tolerance)
• Politik (forskel på koloni, hjemmestyre og selvstyre, EU ift Nordatlanten, Rigsfællesskabets politiske konstruktion)
• Økonomi (bloktilskuddet)
• Sociale og kulturelle forhold (kulturs betydning for grupper, globale fænomener - Decolonize)

Historie:
• Historiebrug (forståelse af hvordan den koloniale fortid spiller en rolle i dag)
• Forståelse for nordatlantisk kultur og historie
• Rigsfællesskabet (Grønland og Færøerne) (Forventes optaget som punkt på kanonlisten for historiefaget fra skoleåret 22/23)

Geografi:
• Nordatlantens geografi (klima, geologi, erhverv, demografi, råstoffer, levevilkår)
• Perspektivering (relatere geografi til omverdenen)