Menu

Er du studerende og kommer du fra Færøerne, Grønland eller Island?
Legatet gives til tre studerende på en videregående uddannelse (herunder erhvervsuddannelser og professionsuddannelser). Legatet er til for at støtte de studerende som rejser fra Grønland, Island og Færøerne til Region Syddanmark for at tage en uddannelse. Hvor det at flytte til et nyt land kan være en stor omvæltning, og Klub Nordatlanten ønsker at støtte de studerende, og give dem det klap på skulderen de fortjener.

Ansøgningsperioden 
Ansøgningsrunden åbnes i sensommeren 2024

Ansøgningsprofil og kriterier
Du søger legatet ved at sende os en motiveret ansøgning indeholdende følgende punkter:

 • vise, hvad det har krævet for dig at være på den uddannelse, du er på i dag (måske har du tillært dig sprog eller overvundet noget?) 

 • vise, hvordan du har tilpasset dig en ny virkelighed og et nyt liv i Danmark udenfor dit hjem

 • vise, hvad du vil bruge din uddannelse til, når du er færdig

 • vise, hvad du bruger din fritid til


Det er ikke vigtigt for os, hvilken uddannelse du er i gang med at tage, eller hvor langt du er i forløbet.Krav til deltagelse

 • Motiveret ansøgning på cirka 1 A4-side

 • Ansøgning skal tage udgangspunkt i punkterne ovenfor

 • Beskriv dit tilhørsforhold til de nordatlantiske lande i din ansøgning

 • Legatet er henvendt til nordatlantiske studerende, som er flyttet til Region Syddanmark for at studere

Personlige informationer

 • Navn, adresse, mail og telefonnummer

 • Dokumentation fra uddannelsen - kopi af et gældende studiekort

 • Studieretning skal tydeligt fremgå i ansøgningen

Legatuddelingen
Legatuddelingen finder sted tirsdag den 14. november 2023. Alle ansøgere inviteres, inklusiv ledsager, til en festlig aften med spændende indslag og middag. På legataftenen offentliggør juryen, hvem vinderne er. 

Jury
Ansøgningerne gennemgås af medlemmer af Klub Nordatlanten.  

Ansøgninger eller spørgsmål
Spørgsmål og kontakt: info@nordatlantiskhus.dk 
Skriv i emnefeltet: Klub Nordatlanten Legatet