Menu

Introduktion

I Danmark rettes blikket disse år mere og mere mod Rigsfællesskabet og dets betydning. Men samtidig i Grønland og på Færøerne stiger ønsket om selvstændighed og løsrivelse fra Rigsfællesskabet. Hvordan ser fremtiden ud for Rigsfællesskabet? Hvad er de gode grunden til at opretholde Rigsfællesskabet? Og hvorfor ønsker så mange færinger og grønlændere løsrivelse?

Rigsfællesskabet er et politisk samarbejde, der udspringer af en over 1000 år gammel forbindelse mellem Skandinavien og Nordatlanten. Selvom der bliver talt meget om samarbejde og ligeværdighed i Danmark i forbindelse med Rigsfællesskabet i dag, er det vigtigt at være opmærksom på, at Danmark har været, og fortsat til dels er, den magtfulde i forholdet. Særligt i forhold til Grønland har Danmark desuden været en kolonimagt, der bestemte i Grønland. Men også på Færøerne har man været underlagt det norske og danske kongehus, og har måtte kæmpe for sine rettigheder og ikke mindst retten til at bruge sit eget sprog.

Dette forløb handler om Rigsfællesskabet og selvstændighedsbevægelserne på Færøerne og i Grønland. Det er lavet ud fra en tanke om, at vi skal interessere os for vores fælles historie og hinandens meninger.

Som dansker, kan man måske godt føle sig truffet, når den nation, man tænker sig som en del af, bliver kritiseret. Her kan man huske på, at man som privatperson og dansker naturligvis ikke er personligt ansvarlig for nogle dårlige beslutninger, der blev truffet før ens egen levetid. Men vi er ansvarlige for at interessere os for vores medborgere i Danmark, Rigsfællesskabet og resten af verden, og det skal dette forløb hjælpe os med. Vi skal træne, at sætte os selv i andres sted, og til slut skal vi lave kampagnevideoer til et fiktivt valg om Rigsfællesskabets fortsættelse.

Til at starte med skal vi dog læne os tilbage og se 6. afsnit af Martin Breum og Jacob Gottschaus serie om Rigsfællesskabet.