Menu

Afsluttende opgave - Nordatlanten på 100% vedvarende energi

Det skal I bruge: Papir, printer, saks, læretyggegummi

  • Inddel klassen i grupper på 3-4 elever pr. gruppe.
  • Print disse pdf’er ud, og giv et sæt til hver gruppe.
  • Klip brikkerne med vedvarende energikilder ud.
  • Lav en model for fuld forsyning af enten Færøerne (410.000 MWH om året) eller Grønland (566.000 MWH om året), ved at placere de forskellige energikilder på kortet (evt. med lærertyggegummi), så det årlige forbrug af Mega-Watt-Hours (timer) (MWH) dækkes. Husk på, at afstandene i særligt Grønland er store, og at energikilderne derfor skal være jævnt delt ud på de beboede steder, samt at der skal tages højde for de fordele og ulemper, der er ved energikilderne, hvis der skal være vedvarende energi i stikkontakterne hele tiden.  
    • Diskuter i gruppen fordele og ulemper ved jeres model.
    • Præsenter jeres model for klassen eller jeres lærer og snak om, hvad der kan gøres anderledes, for at modellen bliver billigere eller smartere at gøre til virkelighed.
    • Slut af med en klassediskussion af, hvilke vedvarende energikilder, I synes, er smartest og hvorfor?