Menu

I dette forløb skal eleverne høre om eventyr, sagaer, kvad (folkeviser) samt myter og sagn fra henholdsvis Færøerne, Grønland og Danmark og løse opgaver til historierne.

I den afsluttende opgave skal eleverne bruge et Stop Motion -værktøj. Dels er der en Stop Motion app på Skoletube og dels kan man downloade en udmærket gratis version af app'en Stop Motion på android-telefoner og ipads. Programmet er rimeligt let at gå til og sjovt at arbejde med. Eleverne vil kunne bruge deres viden om programmerne i hele deres skoleforløb. Stop Motion er en mulighed for at træne eleverne i at skabe mentale billeder (inferensdannelse), når de hører en historie. 

Hvis du ikke har erfaring med at lave stop motion. Kan du se denne introduktionsvideo, inden du går i gang sammen med eleverne. 

I den afsluttende opgave kan eleverne bruge materialer som pap, ler, lego og tegnesager. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for materialer, man kan bruge til stop motion. 

Dansk:
• Læsning af tekster (gennem forsk. formater: skrift, genfortælling, film, sang)
• Fra kanonen i dansk: Folkeviser
• Fortolkning (indsigt i fire genrer, refleksion over teksternes temaer)
• Fremstilling (mundtlig fremstilling af genretræk)
• Kommunikation (træne sociale kompetencer i mødet med eksternt læringsmiljø)
• Historieforståelse og kendskab til det nordiske kulturfællesskab, introduktion til det færøske og grønlandske sprog


Kristendom:
• Grønlandske myter (myters sammenhæng med livsopfattelsen)
• Kristendommens historie (Grønlands missionhistorie, kristendommen på Færøerne)


Historie:
• Kildearbejde (forståelse af mundtlig overlevering -> indsamling og nedskrivning, de islandske skriftruller = Nordens første skrifter)
• Historiebrug (forståelse af hvordan traditionelle fortællinger bruges identitetsskabende i dag)
• Forståelse for nordatlantisk kultur og historie
• Rigsfællesskabet (Grønland og Færøerne) (Forventes optaget som punkt på kanonlisten for historiefaget fra skoleåret 22/23)


Musik:
• Musikudøvelse (deltage i sang og bevægelse – kædedans)
• Musikforståelse (lytte til og udtrykke sig om musik)