Menu

I dette forløb skal eleverne høre om væsener fra henholdsvis Færøerne, Grønland og Danmark og løse opgaver til historierne. I nogle af opgaverne skal eleverne bruge værktøjer fra Skoletube. De tager lidt tid at sætte sig ind i, men der er vejledninger til programmerne på Skoletube, og de er sjove at arbejde med. Eleverne vil kunne bruge deres viden om programmerne i hele deres skoleforløb. 

I den afsluttende opgave kan eleverne lave væsener i genbrugsmaterialer. Det kan derfor være en god ide, at bede dem indsamle papmaterialer, allerede inden I går igang. 

Børnehaveklasse:
• Sproglig dialog (lytte, spørge, tale, skrive)
• Kreative udtryksformer (fantasi, kreativitet, finmotorik, sanser)
• Engagement og fællesskab (inddragelse, samarbejde, lytte til hinanden/give hinanden plads)
• FN’s verdensmål (anvendelse af genbrugsmaterialer)

Dansk:
• Fremstilling (skriftlig og mundtlig fremstilling af eget mytevæsen)
• Historieforståelse og kendskab til det nordiske kulturfællesskab

Billedkunst:
• Billedproduktion (bruge sin fantasi, skabe rumlige billeder af genbrugsmaterialer)

Kristendom:
• Mytiske fortællinger (myters sammenhæng med livsopfattelsen)

Historie:
• Kontinuitet og forandring (reflektere over mytens funktion – før og nu)
• Forståelse for nordatlantisk kultur og historie
• Rigsfællesskabet (Grønland og Færøerne) (optages som punkt på kanonlisten for historiefaget fra skoleåret 22/23)