Menu

Afsluttende opgave - Hvor kommer råstofferne fra?

Både på Færøerne og i Grønland er man ved at opgive tanken om at udvinde olie, fordi man forventer, at fremtidens transportmidler bliver drevet frem af elmotorer eller ved hjælp af mere grønne typer af brændsel. EU har f.eks. forbudt salg af benzin- og dieselbiler fra år 2035 og her forventes elbiler at overtage markedet. Men elbiler kræver store og dyre batterier, som faktisk indeholder nogle af de råstoffer, man også kan finde i Grønland.

I denne opgave, skal I arbejde i grupper på 2-3 elever. Gennem søgning på internettet skal I finde ud af:

  • Hvilke råstoffer, der indgår i de elbils-batterier, der bruges i dag.
  • Hvor man får råstofferne fra i dag.
  • Hvilke af råstofferne, man vil kunne udvinde i Grønland. I kan bruge denne rapport, som har en oversigt på side 19.
  • Til slut skal I se denne film:

… og lave en vurdering af, hvad der kan være af fordele for både Grønland og resten af verden, ved at rykke udvindingen af råstofferne til Grønland samt, hvorfor dette ikke allerede er sket?   

Jeres opgavebesvarelse skal laves som en fysisk planche eller en præsentation i f.eks. Powerpoint.