Menu

I dette forløb skal eleverne lære om tøj fra Færøerne og Grønland både nationaldragterne, ældre tøj og moderen design. De skal også se lidt på folkedans og prøve at danse nogle trin selv. Her er det en fordel, hvis du har set lidt på videoerne først og kan hjælpe dem.  

I den afsluttende opgave skal eleverne selv designe en nationaldragt til en påklædningsdukke. Her skal de bruge gamle blade, papir, saks, lim og tegneredskaber. Desuden skal du have printet skabeloner og påklædningsdukker ud. Påklædningsdukkerne skal helst printes på stift papir. Du kan hente filerne her: Dukke-pige; dukke-dreng; tøj-pige_1; tøj-pige_2tøj-dreng

Børnehaveklasse:
• Sproglig dialog (lytte, spørge, tale, skrive)
• Kreative udtryksformer (fantasi, kreativitet, finmotorik, sanser)
• Engagement og fællesskab (inddragelse, samarbejde, lytte til hinanden/give hinanden plads, møde et eksternt læringsmiljø)
• FN’s verdensmål (anvendelse af genbrugsmaterialer)

Dansk:
• Fortolkning (forholde sig til kultur og identitet – sammenhæng mellem design og kultur)
• Fremstilling (udtrykke sig i billede/collage af en nationaldragt, fremvise og sætte ord på design for klassen)
• Kommunikation (træne sociale kompetencer i mødet med eksternt læringsmiljø)
• Historieforståelse og kendskab til det nordiske kulturfællesskab

Billedkunst:
• Billedanalyse (samtale om egne og andre billeder)
• Billedproduktion (bruge sin fantasi, skabe plane billeder (collage) af genbrugsmaterialer)
• Billedkommunikation (udtrykke ideer og betydninger visuelt)

Håndværk og design
• Håndværk – forarbejdning (klippe efter skabelon, lime, sammensætte)
• Håndværk – materialer (der arbejdes i papir og genbrugsmaterialer fra magasiner og blade)
• Design (Eleverne reflekterer over symboler, farver og mønstre i konstruktionen af deres egen nationaldragt)

Musik:
• Musikudøvelse (deltage i sang og bevægelse – kædedans og polka)
• Musikforståelse (lytte til og udtrykke sig om musik)

Historie:
• Kronologi og sammenhæng (Rigsfællesskabets opståen)
• Livsgrundlag og produktion (tøjproduktion i Grønland og på Færøerne for og nu.)
• Historiebrug (reflektere over tøj/design forandring fra et nødvendigt livsvilkår til kulturbærende design, relatere nationale symboler til eget liv, reflektere over egen kulturs nationale koder og hvordan de er historieskabte)
• Forståelse for nordatlantisk kultur og historie
• Rigsfællesskabet (Grønland og Færøerne) (Forventes optaget som punkt på kanonlisten for historiefaget fra skoleåret 22/23)