Menu

I dette forløb skal eleverne lære om råstoffer og råstofudvningen primært i Grønland, men Færøernes mere begrænsede industri bliver også behandlet. 

Forløbet inkluderer nogle små øvelser, som kræver computeradgang. 

Geografi:

  • Undersøgelse, globalisering: Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre.
    • Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre.
  • Undersøgelse, naturgrundlag og levevilkår: Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget.
  • Perspektivering, perspektivering i naturfag: Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.
  • Perspektivering, naturgrundlag og levevilkår: Eleven har viden om interesser knyttet til energiog råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse.
    • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget.

Samfundsfag:

  • Økonomi, økonomisk vækst og bæredygtighed: Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst.