Menu

Skoleformidling

Nordatlantisk Hus har, gennem finansiering fra Børne- og Undervisningsministeriets 'Uddannelsespulje til øget kendskab til Grønland og Færøerne i folkeskolen', mulighed for at tilbyde gratis skoletjeneste i huset samt et online undervisningsmateriale, der kan bruges ude på skolerne. 

Skoletjeneste
Skoletjeneste
Læs mere
Materialereportalen
Materialereportalen
Indskoling, mellemtrin og udskoling
Læs mere