Menu

Tidevandsenergi – De første skridt mod en ny teknologi

Når man står og kigger ud på havet, er det let at se, at der er store kræfter på spil. Derfor har der også været flere projekter, hvor man har forsøgt at høste energien fra havet og omdanne den til strøm. I Danmark har man f.eks. i mange år forsøgt at skabe anlæg, hvor man kan udnytte bølgernes energi i Vesterhavet til at skabe strøm.

Der er én type energi fra havet, som man faktisk er lykkedes med at udnytte, og det er tidevandsenergi. Tidevand opstår i en kombination mellem månens og solens tyngdekraft og jordens rotation. I Danmark er tidevandet ikke så kraftigt, måske på nær i vadehavet, hvor forskellen mellem lavvande og højvande er 1,8 meter. Både på Færøerne og i Grønland har man kraftigere tidevand end i Danmark, og når vandmasserne presses igennem smalle sunde mellem øerne på Færøerne, opnås der en kraftig strøm.

Normalt skal man bruge en strøm, der bevæger sig med mindst 2,5 meter i sekundet, for at skabe tidevandsenergi. Så hurtigt bevæger vandet sig kun ret få steder i verden. På billedet kan du se verdens første tidevandsanlæg i La Rance i Frankrig.

Tidevandsenergi fungerer meget på samme måde som almindelig vandkraft. Her er det bare tidevandets bevægelse og ikke højdeforskelle, som får vandet til at bevæge sig og drive en turbine. Fordelen ved tidevandsenergi frem for almindelig vandkraft er, at man ikke lige sådan løber tør for vand. Ulempen er, at tidevandet ikke løber lige meget hele tiden. Til gengæld kan man beregne ret præcist og langt ud i fremtiden, hvornår tidevandet kommer til at strømme. På den måde er tidevandskraft meget pålideligt.

På Færøerne afprøver man lige nu en ny teknik til udvinding af tidevandsenergi. Den er udviklet af det svenske firma Minesto, som forsøger at løse problemet med, at tidevandet skal bevæge sig meget hurtigt, før man kan udnytte det. Minesto bygger nogle turbiner, som sidder på nogle fly-lignende ubåde, der er forankret til havbunden. Ved at ’flyve’ i ottetaller under vandet, skal undervandsbådene hæve tempoet på vandstrømmen, og dermed udnytte tidevandsstrømmen bedre.

Siden 2020 har en testturbine fra Minesto produceret tidevandsenergi til Færøernes elnet, og Færøernes energiselskab SEV er i gang med at udvide med endnu en turbine. Tidevandsprojektet er den del af SEV’s strategi for at sørge for, at Færøernes elnet kører på 100% vedvarende energi fra år 2030.

Opgave: Udtænkt din egen energiudvinding

Nu skal I hver for sig udtænke et projekt, hvor I udvinder energi fra en kilde.

I skal starte med at brainstorme, og det er okay, hvis det bliver lidt fjollet. Fjollede ideer kan nogle gange være gode. I skal bruge et par stykker papir og en blyant.

  • Brug 5 minutter på at lave en liste med steder eller situationer, hvor du kan ’høste’ energi i verden omkring dig. Tænk over, hvor der bliver skabt bevægelse eller varme, som du kan udnytte til at skabe strøm.
  • Brug 10 minutter på at tegne en model over, hvordan energiudvindingen kan fungere rent praktisk.
  • I kan eventuelt lave én eller flere af projekterne som modeller. Så kan I bruge generatorerne fra de tidligere opgaver til at afprøve, om jeres model kan producere strøm.