Menu

Til læreren

I dette forløb skal eleverne lære om dans og sport fra Færøerne og Grønland og afprøve både danse og konkurrencer. Du skal forvente at gennemgå tekst-delen af forløbet med eleverne og udvælge teksstykker, de selv skal læse. Ellers bliver forløbet for svært.

Nogle af aktiviteterne i forløbet kan laves uden så meget plads, og andre kræver mere både plads og udstyr. Du kan med fordel bruge udendørsarealer eller en gymnastiksal i forbindelse med forløbet.

For at gennemføre hele forløbet, skal du bruge følgende:

  • Bælter eller remme med en samlet længde på 1,4 til 2 m.
  • Rundstokke med en diameter på 1,5 til 3 cm og en længde på 30 til 60 cm.
  • En bold ophængt i snor samt et kosteskaft eller lignende til høj-spark. Alternativt kan I bygge et stativ til høj-spark i sløjd. I kan se et billede af et stativ herunder. I kan evt. lave stativet meget lavere (1,8 meter), selvom eleverne så ikke kan slå verdensrekorden.    

I den afsluttende opgave får eleverne brug for adgang til internettet gennem iPad eller computer. 

Musik:
• Musikudøvelse (eleverne skal lære at danse grønlandsk polka/kalattuut)

Idræt:
 Alsidig idrætsudøvelse (eleverne skal udøve danse og idrætskonkurrencer fra Færøerne og Grønland)
Idrætskultur og relationer (eleverne skal lære om særlige danse og idrætskonkurrencer fra Færøerne og Grønland)

Historie:
Kronologi og sammenhæng (forbindelsen mellem historiske aktiviteter og nutidens idræt og bevægelse på Færøerne og i Grønland)
• Forståelse for nordatlantisk kultur og historie
• Rigsfællesskabet (Grønland og Færøerne) (optages som punkt på kanonlisten for historiefaget fra skoleåret 22/23)