Menu

Havisen smelter

Ligesom indlandsisen smelter, sker der også massetab af havisen omkring nordpolen. Om vinteren strækker den sig ned omkring det nordlige Grønland og om sommeren trækker den sig tilbage mod Nordpolen. Udbredelsen af havisen har altså en naturlig variation, men udbredelsen er samlet set faldet med godt 20%.

Havisen er særligt vigtig for nogle dyr. Isbjørnen skal f.eks. bruge is, for at jage sæler. I sommerperioden, hvor der ikke er havis, går isbjørnene på land og spiser stort set ikke. Denne periode bliver længere og længere, og det gør det svært for særlig hunner med unger at klare sig.

Der er også nogle hvaler, som er knyttet til koldt vand og havis. Det er særligt hvidhvalen, grønlandshvalen og narhvalen. Forskere forventer, at disse hvaler vil trække længere og længere nordpå i takt med den globale opvarmning, og at deres leveområder bliver mindre og mindre.

Opgave

Havisens afsmeltning bidrager ikke til havstigninger, fordi havisen allerede fortrænger den samme masse vand, som den indeholder, hvorimod indlandsisen ligger på land og derfor sender ferskvand ud i havet, når den smelter.

I kan lave et simpelt forsøg med dette. I skal bruge et glas, en tusch og nogle isterninger.

  • Fyld glasset ca. 2/3 med vand.
  • Læg 2-3 isterninger i glasset og marker vandstanden.
  • Lad isen smelte og undersøg, om vandstanden er ændret.