Menu

Havstrømme

Den energi solen sender ned til jorden, varmer jorden og havene op. Der hvor solen varmer mest, omkring ækvator, bliver havene selvfølgelig også varmet mest op. Det er derfor, det er varmere at bade i havet i Spanien end i Grønland. Men vandet i havet står ikke stille. Det flyder rundt. Derfor flyder noget af det varme vand til steder, hvor det er koldere.

Mange steder i havet, flyder vandet afsted i en helt bestemt retning. En af de strømme kalder vi Golfstrømmen. Den har ikke noget med sporten golf at gøre. Her betyder golf lidt det samme som ordet bugt. Altså en åbning, hvor havet løber ind imod et landområde.

Golfstrømmen sender varmt vand fra den Mexicanske Golf op imod Danmark, Norge og Færøerne. Vandet bliver lige så stille koldere, mens det flyder op, hvor luften og havet omkring det også er koldere, men det varmer faktisk Danmark, Norge og Færøerne op undervejs. Derfor bliver det ikke særligt tit koldt på Færøerne, selvom øerne ligger noget længere nordpå end Danmark.

Havstrømme som Golfstrømmen fordeler solens energi ud på jorden. Hvis ikke Golfstrømmen varmede Danmark og Færøerne op, ville vi have det en hel del koldere end vi har det i dag. Faktisk gør Golfstrømmen også, at der ikke er havis i den sydlige halvdel af Vestgrønland.

Opgave

Del klassen ind i grupper på 3-4 elever.

Nu skal vi bygge vores egen radiator. Vi skal bruge mindst én flaske med låg per gruppe og nogle kasser, som skal kunne lukkes og indeholde mindst én flaske. Vi skal også bruge 1 termometer per gruppe.

Udsmyk jeres kasse, så den ligner et hus. Læg termometret ind i kassen og stil den et køligt sted. Det kan være udenfor eller i en kælder, hvis det er varmt udenfor.

Fyld nu jeres flaske med helt varmt vand fra vandhanen. Det burde være cirka 50 grader varmt, men mål vandets temperatur med termometeret. Tag nu flasken med til jeres kasse-hus. Aflæs termometret og skriv temperaturen ned.

Sæt nu én eller flere flasker med varmt vand i kassen sammen med termometret. Vent ti minutter og aflæs termometeret igen.

  • Hvordan er temperaturen nu i kassen?

Vent flere timer og aflæs temperaturen igen. Put også termometeret i vandet og se, hvor meget temperaturen er faldet der.

  • Hvad sker der med temperaturen i kassen efter nogle timer?
  • Hvad sker der med temperaturen på vandet i flaskerne efter nogle timer?