Menu

I dette forløb skal eleverne om klimaforandringer og deres konsekvenser i Artkis, herunder primært Grønland og Færøerne.

Forløbet inkluderer nogle små forsøg og øvelser. For at gennemføre disse for en klasse med 24 elever, skal du bruge:

 • 24 tomme øl- eller sodavansdåser
 • Sort og hvid maling (gerne spraymailing)
 • 6 termometre
 • 6 plader is 
 • 24 små sorte sten
 • 6 glas
 • Minimum 12 isterninger
 • Minimum 6 ipads med adgang til skoletube

Elevernes alsidige udvikling:

 • Eleverne skal udvikle - evnen til at tænke og handle kreativt.
 • Evnen til aktivt at formulere personlige og sociale meningsfulde projekter, mål og strategier for at virkeliggøre og evaluere disse.

Biologi: 

 • Undersøgelse, økosystemer: Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.
 • Perspektivering, økosystemer: Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer.
 • Perspektivering, anvendelse af naturgrundlaget: Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt.
 • Kommunikation, formidling: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
 • Kommunikation, argumentation: Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag. Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation.

Geografi:

 • Undersøgelse, jordkloden og dens klima: Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold. Eleven har viden om klimazoner og plantebælter.
 • Undersøgelse, naturgrundlag og levevilkår: Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår. Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion.

Geografi:

 • Kommunikation, formidling: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier. Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold.

Samfundsfag:

 • Økonomisk vækst og bæredygtighed: Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst.