Menu

I dette forløb skal eleverne høre om dyr fra henholdsvis Færøerne og Grønland. De skal høre om, hvor dyrene lever og ikke mindst, hvad de bliver brugt til. For på Færøerne og i Grønland ses dyrene som levende resourcer.

Klimarforandringer kommer også til at spille en rolle i forløbet, fordi flere af dyrene er i tilbagegang pga. de stigende temperaturer.

I nogle af opgaverne skal eleverne bruge værktøjer fra Skoletube. Det tager lidt tid at sætte sig ind i disse, men der er vejledninger til programmerne på Skoletube, og de er sjove at arbejde med. Eleverne vil kunne bruge deres viden om programmerne i hele deres skoleforløb. 

Børnehaveklasse:

  • Naturfaglige fænomener (dyr i Arktis, naturen som en ressource)
  • Sproglig dialog (lytte, spørge, tale, skrive)
  • Kreative udtryksformer (fantasi, kreativitet, finmotorik, sanser)
  • Engagement og fællesskab (inddragelse, samarbejde, lytte til hinanden/give hinanden plads)

Natur og teknologi:

  • Organismer (viden om dyr i Arktis, ændring ifm årstider. Fx vinterpels, trækfugle) 
  • Naturen lokalt og globalt (indblik i arktisk natur og de forskellige arter) 
  • Ordkendskab (fx fangst, vingefang, fuglefjeld osv.)
  • Teknologi og ressource (Anvendelsen af naturen som en ressource på Færøerne og i Grønland)
  • Perspektivering (fx forskellige kulturers anvendelse af naturen som ressourcer)
  • Formidling (tegne dyr, skrive navnet, placere på kort)