Menu

Introduktion – Hvad er råstoffer?

I dette forløb skal det handle om udvinding af råstoffer på Færøerne og i Grønland. Et råstof er et naturligt forekommende stof, som mennesker kan udnytte til f.eks. energi, teknologi, mad, byggeri osv. Dyr og planter hører ind under ’de levende ressourcer’, og de fylder en del i medierne i Grønland, fordi langt den største del af økonomien bygger på fangst af vilde dyr i form af fisk og skaldyr. De levende ressourcer er vedvarende, hvis vi passer ordentligt på dem. Altså, hvis vi ikke fanger flere hvaler eller rejer, end at det samlede antal bliver ved med at være nogenlunde det samme.

I dette forløb kommer det til at handle om mineralske råstoffer. Det er f.eks. olie, metaller og bjergarter, som kan bruges til energi, teknologi, byggeri og smykkeproduktion. Disse råstoffer er ikke vedvarende. De vokser ikke frem igen, men er brugt, når de er brugt. Mennesker bliver dog bedre til at genbruge materialer, der er blevet smidt væk, så de ikke bare går tabt.

Det er meget forskelligt, hvor mange mineralske råstoffer, der er i Grønland og på Færøerne. Derfor kommer det her forløb også mest til at handle om Grønland. Det hører dog med til historien, at der ikke bliver udvundet ret mange mineraler i Grønland, i hvert fald endnu.

 1. Se følgende film om grønlænderes mening om råstofudvinding i Grønland:

 • Diskuter i klassen:
  • Lav en oversigt over de argumenter, I hører i filmen, for og imod råstofudvinding
  • Kan I selv komme på andre argumenter, I kan skrive på oversigten.
  • Hvilke råstoffer udvinder vi i Danmark?
  • Hvad er der af fordele og ulemper ved dette?
 1. Se følgende film om minen Maarmorilik:

 • Diskuter i klassen:
  • Hvad er nogle af udfordringerne ved at lave mindedrift?
  • Er der særlige udfordringer i forhold til minedrift i Grønland?
 1. Se denne film om Færøernes Stenhuggeri - Føroya Grótvirki
 • Diskuter i klassen:
  • Hvad er det for et råstof, der udnyttes i stenhuggeriet?
  • Hvilke forskellige produkter tænker I, at dette råstof kan bruges til?                                                                                                                                             
 1. Se Rigsfællesskabets historie 6/6:

 • Diskuter i klassen:
  • Hvorfor er olie- og råstof-udvinding så interessant for Grønland og Færøerne?
  • Hvad er Danmarks rolle i forhold til olie- og råstofudvinding i landene?