Menu

I vandet i Grønland og på Færøerne

Sælen lever i havene omkring Færøerne og Grønland. Den spiser fisk og andre mindre dyr. Der findes mange forskellige slags sæler i Grønland, men på Færøerne ser man mest gråsælen. Man har fanget og spist sæler i Danmark og på Færøerne, og det gør man fortsat i Grønland. Skindet bliver brugt til tøj. Sælen var et af de vigtigste fangstdyr for, at grønlænderne kunne overleve i gamle dag. I dag er den en vigtig del af den grønlandske kultur.

Grønlandshvalen er en bardehval. Det betyder, at den har nogle lange plader i munden med små hår langs kanterne. Når grønlandshvalen tager en mundfuld vand i munden, sier barderne små dyr fra vandet, fordi de hænger fast i bardernes hår. Så kan hvalen sluge de små dyr. Grønlandshvalen kan blive 18 meter lang og veje 100 ton. Det er ca. det samme som 100 biler. Og så kan den blive 200 år gammel. Man må fange 2 Grønlandshvaler om året i Grønland. Her spiser man en del hvalkød, men mest fra vågehvalen. Jagt på store hvaler var faktisk det, der var vigtigst for grønlændernes forfædre, og noget de var rigtig gode til.   

Grindehvalen er en lille hval, der svømmer i flok. Det er en tandhval. Det betyder, at den har tænder og ikke barder. Grindehvalen spiser mest blæksprutter. Den findes i havet både i det sydlige Grønland og omkring Færøerne, men det er mest på Færøerne, den bliver fanget og spist. Når en flok er tæt på land, driver man flokken ind mod stranden med både. Folk løber ned til stranden og hjælper til med fangsten. Når hvalerne er inde på lavt vand, bliver de slagtet med nogle særlige knive. Det går meget hurtigt. Men det ser meget blodigt ud. Havet omkring hvalerne bliver helt rødt. Man skal have et særligt ”kørekort” for at have lov at slagte hvalerne. Kødet deles – også blandt dem, der ikke har været med til fangsten.

Grønlandshajen eller havkarlen, som den også bliver kaldt, er en meget mystisk haj. Den lever i havet både omkring Grønland og Færøerne. Den svømmer meget langsomt og er næsten blind, fordi et lille dyr, en parasit, lever i dens øje. Når man fanger grønlandshajen og åbner dens mavesæk, kan man se, at den spiser fisk og sæler. Man har også fundet rester af rensdyr og isbjørn i maven på hajen. Det er mærkeligt, når den nu svømmer så langsomt. Grønlandshajen kan blive 7 meter lang og veje 1 ton, og så er den verdens-mester, blandt hvirvel-dyr, i at blive gammel. Man mener, at den kan blive ca. 400 år gammel.