Menu

Introduktion – elektrisk strøm og energikilder

Energi er et begreb, vi bruger, når der er arbejde, der skal laves. Vi bruger energi, hvad enten det er os selv, der skal klare opvasken eller en maskine, der skal gøre det gennem brug af elektricitet. I det her forløb bruger vi ordet energi i forbindelse med energiformer, der kan omdannes til elektrisk strøm. Men det er ikke altid den måde, man omdanner energi. Både en dampmaskine i et tog og en benzinmotor i en bil forbrænder brændstoffer og omdanner dem primært til bevægelse, det vi kalder kinetisk energi. Den bevægelse kan let omdannes til elektrisk strøm.

Elektrisk strøm består af elektroner fra atomer. Normalt løber de igennem et system af elektriske ledere som f.eks. ledninger. Ledningerne har et metal i midten, som elektronerne let kan løbe igennem, og et gummilag rundt om, som de har svært ved at løbe igennem. På den måde kontrollerer vi strømmen af elektroner. Det er smart, fordi vi så undgår at miste ret meget energi, men også fordi elektrisk strøm er farlig, hvis den bliver stærk. I dette forløb laver vi ikke forsøg medlektrisk strøm, som er farlig for mennesker.

Helt afgørende for vores brug af elektrisk strøm i dag er elektromagnetismen. I 1820 opdagede den danske videnskabsmand H.C. Ørsted, at man kan skabe elektrisk strøm i en ledning, ved at påvirke den med en magnet. Omvendt bliver en ledning også magnetisk, hvis man sender elektricitet igennem den. Det princip bruger man i både elektriske generatorer og motorer, hvor man skaber elektricitet ved at påvirke spoler af elektriske ledninger med magneter. En elektrisk motor kan altså både skabe bevægelse, hvis man sender strøm ind i den, eller skabe strøm, hvis man bevæger dens aksel rundt.

Det meste af den energi, der bliver brugt i verden, bliver skabt ved, at man skaber bevægelse i en generator gennem afbrænding af olie, kul og gas. En del energi bliver også skabt gennem atomkraft, hvor man bruger varmen fra atomreaktion til at skabe energi. Disse energikilder kalder vi ’midlertidige’ energikilder, fordi vi kommer til at løbe tør for dem på et tidspunkt. Der er også det problem ved olie, kul og gas, at vi sender en masse CO2 ud i luften, når vi brænder dem af, hvilket er den største grund til de klimaforandringer, vi oplever. Atomkraft udleder ikke CO2, men til gengæld står vi tilbage med noget affald fra atomkraftværker, som er farligt for mennesker og dyr i flere hundrede år. Løsningen på dette er i dag at oplagre affaldet i huler og lignende.

I dette forløb skal vi se på de vedvarende energikilder, som man bruger på Færøerne og i Grønland. Vi kalder dem vedvarende, fordi vi ikke lige løber tør for dem. De er baseret på, at man omdanner energi fra naturen til elektrisk strøm, som vi så kan bruge til vaskemaskiner, lys og opladning af elbiler. De måder at producere strøm vi skal se på er: Solceller, vindenergi, vandkraft og tidevandsenergi.

Opgave: Se filmene og diskuter spørgsmålene

 1. Se følgende film fra det grønlandske energiselskab Nukissiorfiit:

Diskuter i klassen:

 • Hvordan producerede man tidligere alt strøm i Grønland?
 • Hvordan produceres der strøm til Nuuk i dag?
 • Hvorfor er det anderledes end strømproduktion i Danmark?
 • Hvordan troede I, at man producerede strøm i Grønland?
 1. Se følgende film fra det færøske energiselskab SEV:

 

 • Diskuter i klassen:
  • Hvilke typer vedvarende energi så I i filmen?
  • Kender I nogle af dem fra Danmark?