Menu

Afsluttende opgave

Hvis Grønlands indlandsis smelter, vil det føre til en havstigning på ca. 7 meter. Forskere vurderer dog, at der maximalt vil være en havstigning på 2 meter i år 2100.

I en situation hvor Indlandsisen var smeltet helt væk, ville der formentlig være en meget højere havstigning, dels fordi isen på Antarktis og andre steder også ville være afsmeltet, og dels fordi varmt vand fylder mere end koldt.

En vurdering på den samlede havstigning, som følge af afsmeltning af alle gletsjere på kloden er ca. 70 m.

Regeringen har et mål om, at Danmark skal reducere udledning af drivhusgasser (CO2 m.m.) med 70% i 2030 og være klimaneutral i 2050 som led i målet om en maksimal temperaturstigning på 2 grader, der skal forhindre indlandsisen i at smelte.

  • Gå på https://co2.climaider.com/ og beregn dit eget CO2 forbrug.
  • Regn ud hvad 30% af forbruget er (x 0,3).
  • Prøv at lave ændringer i dit forbrug, så du finder frem til, hvad du skal gøre for at komme ned på 30% af dit nuværende forbrug og altså reducere dit CO2-udslip med 70%.
  • Kom evt. med forslag til, hvad du mere kan gøre.