Menu

Fiskeri og klimaforandringer

Havene omkring Grønland og Færøerne er allerede blevet varmere. På Færøerne er gennemsnitstemperaturen i havet steget med en grad. Det lyder måske ikke af så meget, men det betyder, at makrel i dag er en af de vigtigste fiskearter for det Færøske fiskeri, som tidligere var båret af torsk og sild.

Faktisk er makrellen også vandret hele vejen op til havene omkring Grønland og udgjorde i 2014 23% af eksporten af fisk. Dette tal har dog været meget svingende siden. I kølvandet på makrellens vandring nordpå, er der også fuldt blåfinnet tun efter. Blåfinnet tun jager makrel, kan veje op til 250 kg og er en af de dyreste fisk i verden.

Ændringer i fiskeriet er dog absolut ikke kun positivt for fiskeriet. Når havtemperaturerne stiger, trækker fisk, som foretrækker koldt vand, længere nordpå. Mængden af torsk har været stærkt faldende omkring Færøerne og hellefisk og rejer, som er blandt de absolut mest indbringende arter i Grønland, forventes at trække længere nordpå som følge af klimaforandringerne.