Menu

Vandkraft – Den største spiller på Færøerne og i Grønland

Vandkraft er den vigtigste vedvarende energikilde på Færøerne og i Grønland. I Danmark producerer vi til gengæld næsten ikke noget strøm gennem vandkraft. Årsagen til dette er, at vi ikke har bjerge og derfor begrænset højdeforskel og begrænset energi i vores åer. Både på Færøerne og i Grønland er der til gengæld masser af høje fjelde, og mange steder er der gode muligheder for at bruge højtliggende søer som vandreservoirer til vandkraft. Til gengæld kræver det bygning af nogle store anlæg, som er meget dyre. Når først de er bygget, kan vandkraftværker til gengæld producere masser af grøn energi, så længe der er vand i søerne.

Teknologien i vandkraft fungerer grundlæggende ligesom i vindkraft. Her er det bare faldende vand, der driver en mølle, som får akslen i en generator til at dreje rundt. Det kræver ofte, at man dæmmer vandet fra en sø op og laver nogle rør eller nogle underjordiske tunneller, hvor man leder vandet ned forbi møllen, som indenfor vandkraft kaldes en turbine. Etableringen af dæmning, rør og tunneller kan koste mange millioner kroner. Vandkraftværket ved Buksefjorden syd for Nuuk kostede 1 milliard kroner at etablere og har siden været igennem en udvidelse. Buksefjorden er så også det dyreste af Grønlands 5 vandkraftværker.  

I Grønland kommer vandet i de højtliggende søer delvist fra afsmeltning fra gletsjere. Dette gør tilførslen af nyt vand meget stabil, særligt nu hvor temperaturerne, og dermed afsmeltningen, stiger. På Færøerne er man til gengæld afhængig af nedbør, altså regn, for at få tilført vand til vandreservoirerne. Da dette kan være en flaskehals for produktionen af vandkraft, er man i gang med at ombygge Vestmanna Værket på Streymoy (på billedet) med en teknik, der kaldes ’pumped storage’. Her kan overskydende energi fra Færøernes vindmøller bruges til at pumpe vand tilbage op i vandreservoiret. På den måde får man gemt den overskydende energi fra vindkraften, så man kan bruge den, når vinden ikke blæser. Der sker dog et væsentligt energitab i processen, men det er et af de bedste bud lige nu på, hvordan man kan gemme overskydende energi.

Opgave: Lav din egen vandturbine

Nu skal I lave en vandturbine i grupper på 3-4 elever.

Det skal I bruge:

  • En generator/elmotor.
  • To ledninger (gerne med alligatornæb).
  • En gløde- eller diodepære med lavt voltbehov og/eller et multimeter, så I kan måle strømproduktionen, også hvis den ikke er stor nok til at få pæren til at lyse.

En billig generator med pærer, som virker til dette forsøg, kan købes på linket her.

  • Byg en vandmølle ud af pap, gamle sodavandsflasker eller dåser. I kan fastgøre skovlbladene med en limpistol til en plastikkapsel, hvor I har lavet et lille hul med en nål eller kniv. Overvej, hvordan I får den bedste effekt.
  • Stik midten af kapslen ind over akslen på generatoren, og fastgør den med en klat lim.
  • Sæt ledningerne på polerne på generatoren, og fastgør den anden ende af hver ledning på pærens poler eller på multimetrets ledninger.
  • Test jeres mølle under vandhanen. Kan I få pæren til at lyse eller multimetret til at registrere voltproduktion?