Menu

Færøsk kædedans

I Europa har folk danset kædedans for mange 100 år siden. De fleste steder i Europa, danser man ikke længere kædedans, men på Færøerne er man blevet ved.

For at danse kædedans skal man have et rum med plads, og en sang man kan synge, mens man danser. Den sang kalder man ’kvæði’ på Færøsk og ’kvad’ på dansk. Kvad er mest gamle sange om ting, der skete for længe siden på Færøerne og i Norden. Sangene kan tage over 1 time at synge. Men hvis man ikke kan huske teksten, kan man altid synge med på den sidste linje i hvert vers. Den er nemlig den samme.

Mens man synger kvad, går man rundt i en kæde. Man går ikke almindeligt, men har et dansetrin, som man går i takt sammen. Man går to hurtige skridt til venstre på ’1 og 2’ og et langsommere trin til højre på ’3’. Man holder hinanden hårdt i hænderne imens, og vipper takten ’1 og 2 og 3 og, 1 og 2 og 3 og’.

Opgave

Se denne film fra Vores Rigsfællesskab: Kædedans

Snak om disse spørgsmål i klassen:

  • Var der noget, der overraskede jer?
  • Hvornår danser man kædedans på Færøerne?
  • Mindede kædedansen jer om noget, I selv har været med til?